7 Mijn leven, wandkleed en toelichting van naaldkunstenares Truus Waszink uit haar boek ‘Draden van licht’

Het patchwork wandkleed is een samenvattende abstractie van mijn leven. Symbolen worden uitsluitend in kleuren en vormen weergegeven. Het middelpunt in het centrale rode vlak stelt het begin voor. Dit rode veld breidt zich naar buiten toe uit. Hiermee worden groei en wording aangeduid. Het is ook het symbool van mijn gezin. Rood de kleur van bloed, staat voor de mensen in mijn leven. 

De zes kleinere rode velden geven de verdere uitbreiding van levenservaring en innerlijke groei aan. Zij stellen ook onze zes kleinkinderen voor. Om ons heen is de natuur gekleurd. Lichtgroen zijn de planten, donkergroen de bomen. Lichtblauw is de lucht, donkerblauw het water. Bruin is de aarde, oranje de bloemen. Geel is de kleur van het zonlicht. 

De gele kleuren worden van binnen naar buiten steeds lichter van tint, waarmee ik mijn bewustzijnsontwikkeling weergeef. Het lichter worden van het geel eindigt in een goudkleurige rand. Deze rand van goud symboliseert het Licht dat mijn leven omvat. Als het wandkleed met de punt naar boven opgehangen wordt, dan ziet en ervaart de kijker blokken. Deze zijn de trappen van het leven, de ontwikkelingsfasen. 

Indien het wandkleed met een vlakke zijde naar boven wordt opgehangen, dan ervaart de kijker in het midden een zespuntige ster, waarin de aardse en goddelijke wereld worden getoond met in elkaar grijpende driehoeken. Deze herhalen zich groter en opener naar buiten met onderbroken zijden. De gedachte hierbij sluit aan bij het lichter worden van het geel naar de goudkleurige rand toe. 

Bron: Draden van licht door Truus Waszink (het boek is helaas uitverkocht)