Boeken over Het Lam Gods – fascinerend veelluik van Van Eyck in Gent

In de kerstperiode van 2023 biedt Pentagram boekwinkel een nieuw online programma aan met de titel Het nieuwe Jeruzalem in jezelf – innerlijk christendom in een meesterwerk. Daarin wordt in acht video’s de diepe wijsheid besproken die te herkennen Is in het beroemde, veelluik Het lam Gods (1432) in Gent van Jan van Eyck. Abonnees van de wekelijkse nieuwsbrief van Pentagram boekwinkel ontvangen van 23 t/m 30 december dagelijks een email met een link naar een aflevering. Hierboven staan vijf boeken afgebeeld die aanvullende informatie bevatten.

1 Het Lam Gods – Maximiliaan Martens en Danny Praet
Het Lam Gods van Hubert van Eyck en zijn broer Jan van Eyck (1432) wordt wereldwijd erkend als een uitzonderlijk kunstwerk en als één van de meest invloedrijke schilderijen ooit gemaakt. Op ‘s werelds eerste grote olieverfschilderij is de religieuze mystiek alom aanwezig. Het werk leest haast als een ABC van het christendom – van de Annunciatie tot het symbolische offer van Christus, met het ‘Mystieke Lam’ op een altaar in een hemels landschap, bloedend in de Heilige Graal. De gebroeders Hubert en Jan van Eyck realiseerden hun monumentale veelluik in samenwerking met een groot atelier en inhoudelijke adviseurs. Dit boek wil hetzelfde doen: het bundelt voor het eerst heel diverse inzichten over het Lam Gods en brengt experten samen uit de meest uiteenlopende disciplines. Alleen door de perspectieven te combineren van kunstwetenschappers, historici, filosofen, godsdienstwetenschappers, wiskundigen en specialisten in optica, kan men immers de rijkdom en de diepgang van dit meesterwerk ten volle begrijpen. Rijkelijk geïllustreerd met tal van details die dankzij state-of-the-art technieken tijdens de lopende restauratiecampagne aan het licht zijn gekomen en soms niet zichtbaar zijn met het blote oog.

LEES MEER OVER HET LAM GODS

BESTEL HET LAM GODS

2 De wondere historie van Judocus Vijd en het Lam Gods – Inge Misschaert en Karen Dierickx
Iedereen kent het Lam Gods, maar wie is Judocus Vijd? Karen Dierickx en Inge Misschaert doken in de archieven van dit wereldberoemde kunstwerk en kwamen terug met het wonderlijke verhaal van Joos Vijd, de opdrachtgever van dit schilderij van Hubert en Jan van Eyck. In verschillende hoofdstukken wordt aan de hand van elementen op het veelluik teruggeblikt op de jeugdjaren en het leven van de Beverse edelman Joos Vijd. Doorheen het boek wordt duidelijk welke invloed zijn leven heeft uitgeoefend op de scènes die wij allemaal kennen. De tekeningen van illustratrice en grafisch vormgeefster Gudrun Makelberge stoppen het Lam Gods in een verfrissend modern jasje en maken het boek tot een onmisbare aanwinst voor kunstliefhebbers van alle leeftijden.

BESTEL DE WONDERE HISTORIE VAN JUDOCUS VIJD EN HET LAM GODS

LEES MEER OVER DE WONDERLIJKE HISTORIE VAN JUDOCUS VIJD EN HET LAM GODS

3 Lam Gods, geef ons de rechtvaardige rechters, de ridders en hun koning – Anneke Veelen-van de Reep
Het retabel Het Lam Gods: de sleutel tot de Rechtvaardige Rechters en de oplossing van de kunstroof! Het kunnen bevatten en doorgronden van de bedoeling van het Gentse retabel vraagt inzicht en kennis over de periode waarin dit veelluik geschilderd is. De tijd kennen waarin de gebroeders van Eyck het veelluik schilderden is tevens het retabel met al zijn bedoelingen kennen. Pas dán zien we dat Het Lam Gods niet alleen een knap staaltje vakmanschap is, maar dat het ook verhaalt over de coalitie tussen het Franse Huis Orléans en het Henegouwse Huis Beieren, met een glansrol voor Jeanne d’Arc, de ridders van Sint-Antonius van Barbefosse en het Gentse schuttersgilde Sint Joris! Het is opmerkelijk dat Jeanne d’Arc afgebeeld staat als Ridder van Christus op het retabel dat Joost Vijd schenkt aan de aartsrivaal van zowel Jacoba van Beieren en Orléans: Filips de Goede van Bourgondië. In dit boek wordt onthuld wie De Rechtvaardige Rechter was. Deze kennis leidt vervolgens tot de oplossing van de kunstroof van 1934 en waarom men tot deze daad kwam!

LEES MEER OVER LAM GODS, GEEF ONS DE RECHTVAARDIGE RECHTERS

BESTEL LAM GODS, GEEF ONS DE RECHTVAARDIGE RECHTERS

4 Het Lam Gods, bewonderd en gestolen – Harry de Paepe
Hoe kwam een van de grote meesterwerken uit de Vlaamse schilderkunst tot stand? Welke symboliek zit erachter? Wie hee ft het doorheen de eeuwen gestolen, waar is het beland en hoe kwam het telkens terug naar Gent? En wie ontvreemdde tussen de twee wereldoorlogen het nog steeds vermiste paneel van de Rechtvaardige Rechters? Dit heerlijke boek over het Lam Gods neemt je mee op een reis doorheen de geschiedenis van het het Lam Gods. Het combineert daarbij de vlot geschreven, historisch accurate teksten vol anekdotes van Harry De Paepe met de prachtige illustraties van Jan van der Veken. Een streling voor het oog en een must voor al wie een hart heeft voor Gent, de Vlaamse Meesters, geschiedenis of gewoon boeiende, goed geschreven verhalen!

BESTEL HET LAM GODS, BEWONDERD EN GESTOLEN

5 Het Lam Gods in detail – Maximiliaan P.J. Martens
Het retabel van het Lam Gods in de Gentse Sint-Baafskathedraal behoort zonder enige twijfel tot de hoogtepunten van de schilderkunst uit de hele wereld. In vijf thematische hoofdstukken – het goddelijke, de mens, natuur, architectuur en tactiliteit – gidst Maximiliaan P.J. Martens u via paginagrote details langs het beroemde altaarstuk. In een boeiende inleiding worden zowel de betekenis als de achtergrond van dit meesterwerk van de gebroeders Van Eyck belicht.

BESTEL HET LAM GODS IN DETAIL

LEES OVER VAN EYCK IN DETAIL

BESTEL VAN EYCK IN DETAIL

De geboorte van het licht in jezelf en in de samenleving
De innerlijke weg herkennen in ‘Het Lam Gods’

Jan van Eyck voltooide in 1432 zijn wereldberoemde veelluik Het Lam Gods dat zich bevindt in Gent. Hij was een ingewijde in de christelijke mysteriën die de impuls van de klassieke rozenkruisers in de zeventiende eeuw mede heeft voorbereid. Auteur André de Boer legt uit en laat zien hoe we ons kunnen laten inspireren door dit fenomenale meesterwerk, dat vooral gebaseerd is op de Openbaring van Johannes.