Tijdschrift LOGON nummer 1 is vermeld in video van Stiftung Rosenkreuz en in het tijdschrift Paravisie juli 2020

De eerste uitgave van het nieuwe tijdschrift LOGON is onlangs vermeld in de bovenstaande video van Stiftung Rosenkreuz over het thema ‘ontmoeten’ en op de inspiratiepagina van het tijdschrift ParaVisie (pdf). Hieronder volgt de betreffende tekst uit Paravisie juli 2020. 

ROZENKRUISERS NIEUW ELAN

Rozenkruisers geloven dat bewandeling van het pad naar vervolmaking het best in groepsverband gebeuren kan. Daarom lijken zij zich soms wat af te sluiten van de wereld. ‘In de wereld, maar niet van de wereld’, zo typeren ze zichzelf. Maar tijden veranderen en steeds nadrukkelijker zoeken zij het contact met de buitenwereld. Het nieuwe tijdschrift LOGON, onderdeel van de multimediale benadering LOGON.media, is daar een uiting van. Het vervangt het voormalige lijfblad Pentagram en kiest voor een meer internationale, toegankelijke en op jongeren gerichte benadering. De redactionele invalshoek blijft echter dezelfde: de geboden inhoud wil de lezer op het pad zetten van transfiguratie, ofwel de vervulling van diens goddelijke potentieel. 

KLIK VOOR EEN (PROEF)ABONNEMENT OP DE PAPIEREN VERSIE VAN LOGON