De kern van alle dingen, gedicht van Felix Timmermans, Vlaams schrijver en dichter (1886-1947)

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.
Met U zijn er geen verten meer
en alles is nabij.
Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren,
geen grenzen en geen muren;
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven!
Hoe kan het zoo eenvoudig zijn!
Hoe kan het leven Hemel zijn,
met U, o kern van alle leven!
Ik weet het niet, ik vind geen naam,
ik krijg het met geen woorden saam
wat er nu omgaat in mijn ziele.
Is het soms blijdschap? Is ‘t verdriet?
Of allebei? En ook weer niet …
Ik kan slechts zwijgend knielen.

Felix Timmermans (1886-1947)

3 thoughts on “De kern van alle dingen, gedicht van Felix Timmermans, Vlaams schrijver en dichter (1886-1947)

  1. Kris Nelissen

    Prachtig! Dank. Ook dankzij Winteruur op de Vrt gisteren . Als mensheid nederig het hoofd buigen voor de kosmos. In stilte.

  2. Vanhoutte Noel

    de kern van alle dingen!!
    al het stoffelijke in het universum bevat het oneindig onstoffelijk begin
    alleen de mens kan zich naar dit oneindig oerbegin richten die ten slotte de oorsprong is van alle religies

Reacties plaatsen niet mogelijk.