De zang van verootmoediging: de derde boetezang uit het Evangelie van de Pistis Sophia

Hieronder volgt de derde boetezang van de dertien boetezangen die de Pistis Sophia zingt in het Evangelie van de Pistis Sophia. Dit lied staat ook bekend als de ‘Zang van verootmoediging’.

O, Licht der krachten, behoed en verlos mij.

Mogen zij die mijn licht willen ontnemen
in nood en duisternis verkeren.
Mogen zij tot de chaos terugkeren
en mogen zij die mijn kracht willen roven, beschaamd worden.
Mogen zij die mij vervolgen en zeggen:
‘Wij zijn meester over haar geworden’,
spoedig terugkeren naar de duisternis.

Mogen allen die het licht zoeken, zich verheugen en jubelen
en zij die naar uw mysterie verlangen zeggen:
‘Moge het mysterie zich verheffen’.

Red mij dan, o Licht, want ik ontbeer het licht
dat zij van mij afgenomen hebben,
en ik hunker naar de kracht die zij mij ontroofd hebben.
Gij, o Licht, gij zijt mijn verlosser en redder;
o Licht, red mij dan spoedig uit deze chaos.

Bron: Het Evangelie van de Pistis Sophia   

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA