De wegen van het midden, hoofdstuk 138 van Het Evangelie van de Pistis Sophia


BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA

En toen de discipelen dit gehoord hadden, vielen zij neer, aanbaden Jezus en zeiden: ‘Gezegend zijn wij boven alle mensen, omdat u ons deze grote wonderen hebt geopenbaard.’

Zij gingen voort en smeekten hem zeggend: ‘Wij vragen u, openbaar ons: wat zijn dan deze wegen?
En Mariam naderde hem, viel neer, aanbad zijn voeten en kuste zijn handen en sprak: ‘Welnu, mijn heer, openbaar ons: wat is het nut van de wegen van het midden? Want wij hebben van u gehoord dat zij over grote straffen gesteld zijn? Hoe nu, onze heer, zullen wij ontkomen of hen ontvluchten? Of op welke wijze grijpen zij de zielen aan? Of hoe lang verblijven de zielen in hun straf? Heb erbarmen met ons, onze heer, opdat de ontvanger van de gerichten van de wegen van het midden onze zielen niet wegdragen en opdat zij ons niet in hun boze straffen richten, zodat wij zelf het licht van uw vader beërven en niet ellendig worden en u ontberen.’

Toen Mariam dit nu wenend zei, antwoordde Jezus met diep medelijden en sprak tot hen: 

‘Voorwaar, mijn broeders en mijn geliefden, die vader en moeder vanwege mijn naam verlaten hebben, ik zal u alle mysteriën en alle kennis geven. Ik zal u het mysterie van de twaalf eonen van de archonten geven en hun zegels en hun cijfers en de wijze van aanroepen om tot hun gebieden te komen. 
En ik zal u voorts het mysterie van de dertiende eoon geven en de wijze van aanroepen om tot zijn gebieden te komen en zijn cijfers en zegels geven.
En ik zal u het mysterie van de doop van hen die van het midden zijn, geven en de wijze van aanroepen om tot hun gebieden te komen, en hun cijfers en hun zegels zal ik u verkondigen. 
En ik zal u de doop van hen van de rechterzijde, ons gebied, geven en zijn cijfers en zijn zegels en de wijze van aanroepen om aldaar te komen.
En ik zal u het grote mysterie van de lichtschat geven en de wijze van aanroepen om aldaar te komen. 
En ik zal u alle mysteriën en alle kennis geven, opdat u ‘kinderen van het pleroma, volmaakt in alle kennis en alle mysteriën’ genoemd zult worden. Gezegend bent u boven alle mensen op aarde, want de kinderen van het licht zijn in uw tijd gekomen.’

Bron: Het Evangelie van de Pistis Sophia. De vier boeken van de Verlosser, vertaald door John van den Berg

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA