De gelijkenis van de kostbare parel uitgelegd voor kinderen, jeugdbijbel van Nita Abbestee

symboliek van de parel.096

LEES OVER JEUGDBIJBEL

BESTEL JEUGDBIJBEL

Jezus vertelde over een koopman die handelde in kostbare parels. Voortdurend reisde hij de wereld door om de zeldzaamste en prachtigste soorten te bemachtigen.

Eens op een dag kwam hij op een kleine onopvallende plaats en ontdekte daar een parel, zó groot en zó schoon, als hij op al zijn reizen, zelfs aan de machtigste koningshoven, niet had gezien. Zijn hart werd onmiddellijk vervuld van een grote vreugde. Wat een geluk! Hij kende nog maar één verlangen: deze wonderschone parel wilde hij bezitten. Maar toen hij aan degene die de parel in bewaring had, vroeg wat hij daarvoor wel zou moeten betalen, luidde het antwoord: ‘Alles wat u bezit!’

En de koopman bedacht zich niet, maar schudde al zijn beurzen en buidels leeg, legde zijn kostbare keren af, en ontving in ruil daarvoor de wondere parel. Vanaf dat moment mocht hij de parel zijn eigendom noemen. Vol innige blijdschap droeg hij haar nu regelrecht naar zijn huis!

Deze gelijkenis behoeft nu voor ons geen raadsel meer te zijn. Immers, het oer-atoom, het goddelijk kristal, de wondere parel van het hart wordt ons eigendom, zodra wij maar alles willen offeren wat tot onze persoonlijkheid behoort. Als wij ons ik volkomen op de tweede plaats zetten en alleen nog maar gebruiken om de broederschap te dienen, om de mensheid te helpen redden en daardoor de nieuwe ziel in ons vrij te maken.

Bron: Jeugdbijbel van Nita Abbestee

lied van de parel Vladimir Kush

LEES OVER JEUGDBIJBEL

BESTEL JEUGDBIJBEL