Waarheid is een land zonder paden – beluister de bezinning van het Gouden Rozenkruis

 

De bovenstaande podcast van 8 minuten is een ingekorte versie van de bezinningsbijeenkomst die in september en oktober 2020 is gehouden in ongeveer tien tempels van het Gouden Rozenkruis in Nederland. Hieronder volgt de transcriptie van de podcast.

De duivel en zijn vriend zijn aan het wandelen op straat. Ze zien voor zich een man bukken en iets van de grond oprapen, dat bekijken en daarna in zijn zak stoppen.

De vriend zegt tot de duivel: ‘Wat heeft die man opgeraapt?’
‘Hij raapte een stukje van de Waarheid op’, zei de duivel.
‘Dat is dan een slechte zaak voor jou’ merkt de vriend op.
‘O, zeker niet’, antwoordt de duivel hem, ‘Daar laat ik hem een geloof omheen bouwen.’

Jiddu Krishnamurti (1895-1986), een wereldleraar uit India, verwoorddde dit bijna honderd jaar geleden (in zijn opheffingsrede van de Orde van de Ster). Hij zei ook:

‘Ik beweer dat Waarheid een land zonder wegen is en dat je haar niet kunt benaderen via welke weg dan ook, niet door enige religie, door geen enkele leerstelligheid. Zij die echt verlangen om te begrijpen, die ernaar zoeken om te vinden dat wat eeuwig is, in en zonder eind, zullen samen hun weg gaan met een grotere intensiteit.’

Zo sprak Krishnamurti. Wanneer je de waarheid zoekt, ben je kennelijk naar iets blijvends op zoek, naar het eeuwige en onveranderlijke. Sommigen noemen dat het Goddelijke. Je zou ook kunnen zeggen, het Goede, het Ware en het Schone.

Muzikaal intermezzo

De Waarheid is een land zonder wegen. Hoe kun je haar naderen, als je de voeten niet hebt om daar te lopen? Hoe kun je haar zien, als je ogen niet voorbij haar grenzen kunnen kijken? Je tracht met je verstand de Waarheid te naderen, maar je gedachten zijn ontoereikend om de bedoeling van het Al te doorschouwen.

Wanneer je werkelijk verlangt om te begrijpen, wat de onderliggende waarheid van dit leven is, ga je zoeken. Deze zoektocht begint vaak met een onrust. Gedachten nemen je mee naar alle kanten in het leven. Je handelt op basis van de onrust om antwoorden te zoeken of afleiding te vinden. Tot je beseft dat het antwoord op deze vragen niet in de buitenwereld te vinden is. Het is een heimwee in het hart naar de bron van alles. Het antwoord ligt dus binnenin je.

In je hart vind je de stilte, die op deze aarde niet te vinden is. Zij is niet alleen de kern van je leven, maar je hart is letterlijk en figuurlijk het begin en het einde van ons leven. Is het dan vreemd dat zich ook de bron van het werkelijke leven daar bevindt?

Waar je ogen niet kunnen kijken, je voeten niet kunnen wandelen, kan je hart wel doordringen tot het land van de Waarheid. Deze aarde is een oefenschool waar ervaring leidt tot dieper inzicht. Er zijn drie grootheden die je begeleiden door de oefenschool van het leven: kunst, religie en wetenschap.

    • De wetenschap leert je de wetten van de materie kennen. Zij doorgrondt de wetmatigheden van deze natuur. In de hogere octaaf leert de Goddelijke wetenschap je het Ware.
    • De kunst leert je schoonheid kennen. Wanneer kunst is afgestemd op een hoger levensdoel, in de vorm van beeldende kunst, muziek of het woord, leidt deze naar het sublieme. De gerichtheid van de kunstenaar bepaalt de aard van zijn kunst, en of zijn kunst de toeschouwer het verheven Schone toont.
    • Religie tenslotte is te vinden op aarde in vele verschijningsvormen. Volgens Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) is Re-ligie: de bewuste her-eniging van het ZIJN in de mens met het ZIJN dat alomtegenwoordig is. Het is de vereniging met het Goddelijke.

Bij bewuste inkering tot het eigen Zijn komt onherroepelijk de stilte in je hart. In de verbinding, met het Zijn met het Goddelijke, ligt het werkelijk Goede verborgen. Zo word je blik gezuiverd en krijg je steeds meer beeld van het Goede, het Schone en het Ware.

Muzikaal intermezzo

Wanneer je op je levensweg het verlangen in je hart hebt aanvaard, wanneer je het besluit hebt genomen, het Ware te willen leren kennen, dan ga je op weg. Dan concentreer je je op de stem van het hart. Je kunt met vertrouwen de reis aanvaarden. Je gaat op weg met onderscheidingsvermen dat je leert zien wat je helpt op je levensweg en wat je beperkt.

In de stilte van je hart vind je je ware zijn. Daar kunnen je je te allen tijde op afstemmen. De ziel is leven gevend; wanneer je haar volgt wijst zij je de weg. De ziel kan in vibratie toenemen, in licht en kracht groeien. Zij kan opstijgen tot het Zijn van het Goddelijke, wanneer je in overgave staat.

Zo kun je het land van de Waarheid benaderen. Zonder je aardse wil, maar in volle overgave. Je volgt het lichtende pad wat je Zijn, de ziel, je wijst. Wetende, dat alles wat nodig is op de weg naar de Waarheid, je geschonken zal worden in de vorm van wijsheid en inzicht.

BESTEL WAARHEID IS HET LEVEN ZELF

Een eerste kennismaking met Krishnamurti is voor de meeste lezers een ongewone, vaak schokkende ervaring. Krishnamurti is immers iemand die de dingen totaal anders en veel radicaler zegt dan wie dan ook; iemand die je niet een methode aanreikt, niet tegen je zegt: ‘Doe dit, doe dat, dan kom je er wel,’ maar aandringt op een totale geestelijke revolutie en dat niet in de loop van de tijd, maar nu. Krishnamurti heeft bij herhaling benadrukt dat zijn persoon onbelangrijk is. Toch kunnen we moeilijk voorbijgaan aan de vraag wie hij was en hoe zijn leven verliep, vooral omdat het bij hem gaat om hoogst ongewone levensomstandigheden, in het bijzonder zijn jongere jaren.
Dit boek wil een tipje van de sluier oplichten die hij er zelf het liefst over liet rusten; voor wie meer wil weten zijn er de uitvoerige biografieën. Waarheid is het leven zelf is een minibiografie, maar wel één die de essentie naar voren haalt. En aangezien het uiteindelijk om zijn boodschap gaat, bestaat meer dan de helft van dit boek uit een kleine, maar karakteristieke bloemlezing uit zijn werk.

BESTEL WAARHEID IS HET LEVEN ZELF