Tijd en eeuwigheid 1 van 10 – Paracelsus: tot eeuwige bloei komen – muziek Bronwel 41

 

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

Hieronder volgt de tekst van citaat 22 uit het boekje De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, wijze woorden uit vele eeuwen. Die uitgave bevat veertig korte tekstgedeelten uit boeken van uitgeverij Rozekruis Pers en is ontwikkeld als geschenk voor deelnemers aan het gelijknamige symposion dat Stichting Rozenkruis organiseerde op 17 oktober 2021.

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Zomin als vóór mei de bloesems openbreken, of voor de oogst het koren rijp is, vóór de herfst de wijn, zomin kan een onderbreking voorkomen in de leertijd welke voor de studie en ervaring noodzakelijk is. De tijd tot het verkrijgen van ervaring telt vanaf het ogenblik van de jeugd tot het volwassen worden en zelfs tot in de dood.

Het leven is de hoogste schat welke een mens bezit. Zo ondoorgrondelijk zijn Gods werken dat wij niet het geringste vermoeden, laat staan iets zeker kunnen weten over het hoe en wanneer.

En dit alles met slechts één doel: dat wij niet machteloos terzijde komen te staan waar uitdoving wacht maar Gods besluiten leren kennen en tot eeuwige bloei kunnen komen.

Uit: Paracelsus, een pure hermeticus, Symposionreeks 4
Citaat opgenomen in: De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, wijze woorden uit alle eeuwen   

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

BESTEL PARACELSUS, EEN PURE HERMETICUS