Tien actieboeken van Rozenkruis Pers: tijdelijke korting op spirituele boeken van 1 mei tot 1 augustus 2018

1. Het universele geneesmiddel – van € 7,00 voor € 3,95
J. van Rijckenborgh | softback | 194 x 124 mm | 54 blz. |   7,00 bestelnr. 1044 | 9789067320764
De mensheid heeft zich een vervuild, astraal ademveld geschapen. Dit astrale veld veroorzaakt in alle opgroeiende generaties een psychische storing. De mensheid is daardoor bezig in snel tempo fundamenteel zielsziek te worden. Hiervoor is maar één geneesmiddel. Het universele geneesmiddel is eveneens een astrale lichtkracht, doch afkomstig uit een totaal ander astraal veld. Deze reine lichtkracht voert de kandidaat, dat is hij of zij die zich er voor open stelt, tot zelfontdekking.

2. De mysteriën der ware religie – van € 17,00 voor € 9,95
Eckartshausen, K. von | softback | 219 x 138 mm | 176 blz. | bestelnr. 1066 | 9789070196950
Karl von Eckartshausen schreef de teksten in dit boek in 1803. Het mysterie van het mens-zijn staat daarin centraal. Hij betoogt dat de mens aan de ene kant een materieel schepsel is en aan de andere kant een geestelijk wezen. Het belangrijkste mysterie van de religie is de herontdekking van de geest-mens, het wezen diep binnenin de vorm-mens. Dit wezen moet herenigd worden met het ‘alomtegenwoordige zijn’, met God.

3. De magische krachten van de natuur – van € 14,00 voor € 8,50
Eckartshausen, K. von | softback | 219 x 139 mm | 78 blz. | bestelnr. 1067 | 9789067320948
Von Eckartshausen beschrijft hier hoe de microkosmos tot haar huidige gedaante is gekomen. ‘De eerste mens, Adam, had een prachtig lichtkleed ontvangen. Door de uitdrijving uit het Paradijs heeft de mens dit lichtkleed verloren. In ons binnenste resteert nog een kleine lichtvonk die door het louterende vuur van de goddelijke Alchemie hoopt weer het volledige lichtkleed te bezitten.’ Prof. Antoine Faivre (esoterische historicus aan de Sorbonne) schreef een inleiding bij de teksten van Von Eckartshausen.

4. Het Levende Woord – van € 27,50 voor € 16,50
C.de Petri | hardback | 215 x 144 mm | 313 blz.| bestelnr. 1095 | 9789067320412
Catharose de Petri stelde haar gehele leven in dienst van de Gnosis en biedt hier een waarlijk Levend Woord, een nimmer opdrogende bron van kracht, waar iedere zoeker naar zielenverlossing steeds weer dankbaar uit zal putten. Door het transformeren van het astrale of begeertelichaam en door het zich bewust worden van zijn mentale activiteiten, kan de kandidaat zich openen voor de zuivere krachten van het oorspronkelijke leven. Zo komt de eenheid tot stand van lichaam, ziel en geest en het opwaken in de gebieden van de onsterfelijkheid.

5. Over de kennis die verlicht – van € 7,50 voor € 4,50
Diverse auteurs | softback | 209 x 115 mm | 62 blz. | bestelnr. 1111 | 9789067321631
Het Evangelie der waarheid laat ons zien hoe de gnosis – de ware kennis – de onwetendheid vernietigt en zo de mens verlost en weer met God verenigt. Het Evangelie naar Maria beschrijft de strijd in de mens die het gnostieke pad van bevrijding gaat. Het is de strijd tussen het dwalende ik met al zijn aardse gewoonten en de wedergeboren, verlichte ziel die zich wil richten op haar ware vaderland, die verlangt naar geestelijke menswording. Crystalserie 3.

6. Gedachten en gedichten, Lichtende draden voor een Nieuw Weefsel, van € 14,50 voor € 8,50
Spoel-de Pril, A. | hardback | 125 blz | bestelnr. 1127 | 9789067324410
Ans de Pril (1887-1977) vertrok na de Eerste Wereldoorlog als jong journaliste naar Indonesië. Zij leerde het boeddhisme kennen en raakte daardoor geïnteresseerd in H.P. Blavatsky en M. Heindel. Ze schreef gedichten, die een neerslag waren van haar zoekende geest. Een selectie van dit levenswerk is in deze uitgave bijeengebracht.

7. Gnosis – stromen van licht in Europa – van € 27,50 voor € 16,50
Huijs,P. | hardback | 237 x 157 mm | 327 blz.|  bestelnr. 1142 | 9789067323123
De levenslopen in dit boek vormen het verhaal van het vrijmaken van het spirituele, het andere in de mens; een dramatische geschiedenis met daarin magistrale lichtpunten. Via de Katharen en de Bogomielen, Tauler, meester Eckehart, Comenius en anderen raakt de lezer vertrouwd met het westerse denken over de werking van geestelijk Licht en bevrijding. Het boek eindigt met de stichters van het Lectorium Rosicrucianum, J. van Rijckenborgh en C. de Petri.

LEES MEER OVER GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

BESTEL GNOSIS STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

8. Geroepen door het wereldhart – van € 29,50 voor € 18,50
Huijs,P. | hardback | 227 x 152 mm | 455 blz.| bestelnr. 1185 | 9789067323406
In Geroepen door het wereldhart geeft Peter Huijs een verslag van de ontwikkeling van het spirituele streven van de afgelopen anderhalve eeuw. In dit complexe esoterische veld hervinden de gebroeders Leene in 1935 de zeventiende-eeuwse manifesten van de rozenkruisers. Huijs schetst de geschiedenis van de school van het Rozenkruis en geeft tevens een vooruitblik tot het jaar 2024, waarin de spirituele ontwikkeling van de afgelopen periode binnen een brede laag van de samenleving herkenbaar kan worden.

LEES MEER OVER GEROEPEN DOOR HE WERELDHART

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART

9. Erea, het geheim van de runensteen – van € 19,50 voor € 14,50
Dijk, M. van | jeugdboek vanaf 10 jaar | softback | 220 x 140 mm 212 blz. | bestelnr. 1235 | 9789067324502
Dit is het eerste deel van de trilogie De Wereld van de Drie Manen. Ooit waren er vier manen.Tot de voorspelling uitkwam dat er een halfgod zal achterblijven die de alleenheerschappij over Erea opeist. De middagmaan spleet en de elfen werden verbannen naar een parallelle wereld. En de groeiende macht van de halfgod-magiër lijkt onstuitbaar. Maar nu blijkt er een herderszoon te zijn die hem kan stoppen. Zal hij daarin slagen?

LEES MEER OVER EREA, HET GEHEIM VAN DE RUNESTEEN

BESTEL EREA, HET GEHEIM VAN DE RUNESTEEN

10. Jeugdbijbel – van € 24,50 voor € 14,50
Abbestee, N. | hardback | 230 x 157 mm | 380 blz. | bestelnr. 1049 | 9789067322478
De Bijbel is een heilig boek die spreekt in een versluierde taal. In deze uitgave van het Jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis wordt op bijzondere en directe wijze het Nieuwe Testament opnieuw verteld. De levensweg van Jezus Christus is een symbool voor een innerlijke weg die ieder van ons kan gaan. De verhalen van deze jeugdbijbel kunnen voor velen een inspiratie zijn, niet alleen voor de jeugd.

LEES OVER JEUGDBIJBEL

BESTEL JEUGDBIJBEL

Eén gedachte op “Tien actieboeken van Rozenkruis Pers: tijdelijke korting op spirituele boeken van 1 mei tot 1 augustus 2018

 1. Rembrandt van Rijn

  Op AMMJ Mulder,

  Het “ken je zelf” is niet het (eind) doel. Het is
  slechts de eerste stap to het zo goed mogelijk
  kennen van de realiteit. Waar jíj deel aan hebt.
  Waar jíj deel van bent.
  Om niets van die realiteit vreemd te blijven is
  het volledig kennen, weten van wie jij bent, de
  eerste en onontbeerlijke vereiste.
  Ken eerst degene die van die prachtige
  ontdekkingsreis van jóuw realiteit gaat
  genieten. Ken allereerst jezelf (volledig).
  Vang niet eerder je ontdekkingsreis van jouw
  realiteit aan.
  “re liga” en “re ligare” (religie) betekenen dat
  ook: “keer (eerst) terug naar het oorspronkelijke
  verbond (het verbond met jezelf)”.
  Beschouw deze eerste stap als de “deel 1 van 2”
  om daarna en daarmee “stap 2 van 2” aan te
  vangen; het betrekken van jouw/de realiteit bij
  het oorspronkelijke verbond, het verbond
  tussen jou en jouw/de realiteit.
  Veel plezier.

Reacties zijn gesloten.