Maçonnieke symboliek in het Aquarius Evangelie, het timmermans-gereedschap van de jonge Jezus

De jonge Jezus werkt als timmerman bij zijn vader Jozef

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

Het grote feest van Pasen was geëindigd en de Nazareners keerden huiswaarts.  En toen zij in Samaria waren, vroeg Maria : ‘Waar is mijn zoon ?’, maar niemand had de jongen gezien.  En Jozef zocht onder zijn familieleden die op weg waren naar Galilea, maar hij vond hem niet.

Toen keerden Jozef, Maria en een zoon van Zebedeus terug en zochten in heel Jeruzalem, maar ze konden hem niet vinden.  En ten laatste gingen ze naar de tempelhallen en vroegen aan de wachters : ‘Heeft u ergens Jezus gezien, een kind met lichtblond haar en diepblauwe ogen, twaalf jaar oud ?’.  De wachters antwoordden : ‘Ja, hij is nu in de tempel en redeneert met de wetgeleerden’.

En zij gingen binnen en vonden hem zoals de wachters gezegd hadden.  En Maria zei : ‘Jezus, waarom doe je dit je ouders aan ?  Zie, wij zoeken je al twee dagen !  We waren bang dat je een of ander groot ongeluk gekregen had’.

En Jezus zei : ‘Weet ge dan niet dat ik mij met het werk van mijn vader moet bezighouden ?’.  Maar hij ging rond en drukte iedere wetgeleerde de hand en zei : ‘Ik hoop dat we elkaar weer zullen ontmoeten’.

En toen ging hij met zijn ouders mee naar Nazareth.  En toen zij thuis gekomen waren, werkte hij met zijn vader als timmerman.

Op een dag, terwijl de jonge Jezus bezig was het timmermans-gereedschap klaar te leggen, zei hij: Deze werktuigen doen mij denken aan die, welke gebruikt worden in de werkplaats van de ziel waar alles wordt gemaakt uit denken en waarmee wij ons karakter opbouwen.

Citaat ladder met twaalf sporten spirituele teksten
Wij gebruiken de tekenhaak om al onze lijnen af te meten, om de krommingen in de weg recht te trekken en het hoekige in onze leefwijze eerlijk en recht te maken.

Wij gebruiken de passer om rond onze hartstochten en begeerten cirkels te trekken om ze binnen de grenzen van de gerechtigheid te houden.

Wij gebruiken de bijl om de knoesten, de nutteloze en onbehouwen trekken in ons karakter weg te hakken, waardoor het karakter harmonisch wordt.

Wij gebruiken de hamer om de waarheid naar binnen te drijven en timmeren alles zo vast tot zij een deel van het geheel is geworden.

Wij gebruiken de schaaf, om de ruwe en oneffen oppervlakken van blok en plank, die de tempel voor de waarheid gaan bouwen, effen te maken.

De beitel, de liniaal, het schietlood en de zaag zijn alle nodig in de werkplaats van de ziel.

En dan deze trap met zijn drie treden geloof, hoop en liefde; waarmee wij opklimmen tot het gewelf van reinheid in leven.

En langs de ladder met de twaalf sporten stijgen wij tot de top en is het doel van het leven bereikt: de bouw van de tempel van de volmaakte mens.

Bron: Het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus van Levi, hoofdstuk 20

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE