Christiaan Rozenkruis: kern van toekomstige mensheidsreligie waarin alle godsdiensten van nu zullen opgaan


In het principe van Christiaan Rozenkruis worden twee aspecten uitgedrukt. Ten eerste staat Christiaan Rozenkruis voor de eenheid van alle wereldreligies op basis van een volledig begrepen christendom. Ten tweede staat hij voor een spirituele weg die bewust en in zelfverantwoording kan worden gegaan.

Met betrekking tot de eenheid van alle godsdiensten op basis van het christendom beschreef Rudolf Steiner in een voordracht op 27 september 1911 in Neuchatel een visioen, het resultaat van zijn geestelijke onderzoekingen dat de opgave van Christiaan Rozenkruis nadrukkelijk weergeeft. Rudolf Steiner beschrijft een gebeurtenis in de 13e eeuw.

Christian RosencreutzChristiaan Rozenkruis die nog heel jong is en uitermate ontvankelijk voor indrukken uit de geestelijke wereld, bevindt zich op zijn rustbank. Zijn ik-bewustzijn, dat is samengesteld uit zintuiglijke indrukken en verstandelijke activiteiten, is op een bepaalde manier doorzichtig geworden. Daardoor ervaart hij de geestelijke krachten en wetten die actief zijn in de wereld en haar ordenen.

Christiaan Rozenkruis ondergaat dit als een soort gedachten- en krachtenoverdracht die door andere personen doorgeven worden. Men krijgt bijna de indruk van een geestelijke bloedtransfusie. Het zijn twaalf wezens die rondom Christiaan Rozenkruis staan en hun kracht en hun wijsheid aan hem overdragen.

De twaalf personen vertegenwoordigen de twaalf grote impulsen van de Geest die in de loop van de geschiedenis in de mensheid actief zijn geworden. Men zou kunnen zeggen: de essentie van twaalf grote wereldgodsdiensten. In Christiaan Rozenkruis worden nu die twaalf impulsen van de Geest, de twaalf tekens van de dierenriem, tot eenheid verenigd.

En niet alleen dit: Christiaan Rozenkruis verheft al die impulsen op een hoger niveau, op het Christusniveau, van het geestbewustzijn, het bewuste begrijpen. Men kan deze beschrijving door Rudolf Steiner als en concrete gebeurtenis opvatten, beleefd door een mens in ruimte en tijd. Men kan haar echter ook zien als symbool voor gebeurtenissen die nu in ieder mens waar ook ter wereld kunnen worden voltrokken.

Alle mensheidsimpulsen tot nu toe waren impulsen en openbaring uit de geestelijke wereld en hadden hun redenen. Maar bij een nieuwe trede in de ontwikkeling van de mensheid verliezen zij hun relatieve geldigheid en worden zij in een hogere eenheid opgenomen. Deze hogere eenheid van het geestelijke bewustzijn wordt door Christiaan Rozenkruis belichaamd. Hij is het symbool voor de werkzaamheid van de Geest, die de huidige mensheid beïnvloedt en die bewust en actief in haar wil worden.

Geen godsdienst uit het verleden kan aanspraak maken op absolutisme. In ieder leeft de kern van de universele geest in een speciale vorm. Het komt er nu opgaan deze geestelijke kern in iedere godsdienst te herkennen en ieder van de twaalf aspecten van de geestelijke dierenriem in zich te verwerkelijken. Christiaan Rozenkruis vertegenwoordigt deze impuls.

Christiaan Rozenkruis is de vertegenwoordiger, de kern van de toekomstige mensheidsreligie, waarin alle godsdiensten van nu zullen opgaan. Zij brengt de gehele mensheid de opstanding van de ware mens, de terugkeer naar haar goddelijke oorsprong, en haar voortschrijden uit deze oorsprong naar het in haar gelegde evenbeeld van God.

Christiaan Rozenkruis kern van de mensheidsreligie spirituele citatenHet besef van de spirituele weg is het tweede aspect van de geestelijke impuls die door Christiaan Rozenkruis is belichaamd. Alles wat op deze weg in de ziel en het lichaam van de leerling gebeurt, wordt door de wijsbegeerte van het Rozenkruis beschreven. Deze filosofie is een plan tot ware menswording, de uitvoering van dit plan is een weg van de leerling van het Rozenkruis. Dat is het verschil met alle vroegere godsdiensten: bewust inzicht in dit plan van ware menswording en bewuste uitvoering in het praktische leven.

In de naam Christiaan Rozenkruis zijn beide aspecten van de geestelijke weg waar Christiaan Rozenkruis voor staat, als in een formule vastgelegd. De mens die deze weg gaat ontplooit de innerlijke Christus. Dat wordt uitgedrukt in de voornaam Christiaan.

De achternaam Rozenkruis beschrijft de spirituele weg. Het kruis is in de eerste plaats de natuurgeboren mens met zijn begrensde ik-bewustzijn. De verticale balk duidt op zijn door zelfhandhaving bepaalde identiteit en de horizontale balk zijn naar buiten, op de wereld van de vergankelijkheid gerichte handelen. De mens vormt ook een dergelijk kruis als hij rechtop staat en de armen spreidt.

Op het snijpunt van de kruisbalken echter, ter hoogte van het hart, bevindt zich de Rozenknop, de latente kiem van de geestelijke mens. In het proces van nieuwe menswording breekt die knop open en ontvouwt zij zich tot een in bloei staande roos: de nieuwe mens, het ware zelf, staat op.

Tegelijkertijd wordt het kruis veranderd: het begrensde ik met zijn egoïstische zelfhandhaving en begeren wordt langzaam maar zeker losgemaakt van zijn begrenzing en zelfhandhaving en wordt doordrongen met de krachten van de Geest. Het wordt dienaar van het ware zelf.

Dat gebeurt door bewuste zelfstandige innerlijke arbeid van de leerling in de krachten van de Geest. Een leerling die een dergelijke weg gaat, verwerkelijkt de eigenlijke opdracht die in ieder mens verborgen ligt. Daarmee voegt hij zich in de keten van alle leerlingen van mysteriescholen die in de loop van de mensheidsgeschiedenis deze weg zijn gegaan.

Bron: Rozenkruisers toen en nu van Konrad Dietzfelbinger

 

Eén gedachte op “Christiaan Rozenkruis: kern van toekomstige mensheidsreligie waarin alle godsdiensten van nu zullen opgaan

Reacties zijn gesloten.