L’Ère de Tchier de Borée – kunstwerk van 70 grote stenen in de Ardèche (Frankrijk) als inwijding- en waarnemingslabyrint – wereldbeelden Pentagram 2018-2

In het woeste en hooggelegen Parc naturel regional des Monts d’Ardèche (Frankrijk) creëerden de kunstenaars Serge Boyer & Fabienne Versé ‘L’Ère du Tchier de Borée’, (Boreas) dat zij beschouwden als inwijdings- en waarnemingslabyrint.

Hieronder volgen vier foto’s met bijschriften die zijn gepubliceerd in het tijdschrift Pentagram 2018, nummer 2.

1. ‘Zo boven, zo beneden’ – De tekst van de Tabula Smaragdina, toegeschreven aan Hermes Trismegistus, uitgehakt in een van de moderne ‘menhirs’, de zeventig stenen op het plateau van Tchier de Borée. Het monumentale kunstwerk op het plateau even boven Borée in de Ardèche vormt één grote spirituele kalender van het universum. Op het relatief vlakke grondvlak vormen zeventig stenen – velen denken aanvankelijk dat het menhirs zijn – twaalf driehoeken en zeven vierkanten: de geometrische vormen die tezamen de acht verhoudingen van de goddelijke proporties bepalen.

2. Elke steen op het plateau van Tchier de Borée is genummerd en gebeeldhouwd, elke steen draagt een eigen boodschap uit. De bezoeker herkent de symbolen die zijn uitgebeeld al naar gelang zijn inzicht en kennis van de kosmische, historische en mythologische verwijzingen die ze bevatten. Als je de cirkelvormige begrenzing binnenkomt word je heen en weer geslingerd tussen verbazing en bewondering. ‘We willen de mensen helpen om deze en soortgelijke plaatsen te herkennen, die zo vol zijn van geschiedenis, en tegelijk proberen we hen te verbinden met de wereld van het imaginaire – een wereld die net zo interessant is als die van het intellect’, aldus de kunstenaar.

3. ‘De rechtopstaande stenen staan bol van de allegorieën. We refereren aan een veelvoud aan archetypen – denk aan de lucht, de beweging van de zon, de sterrenbeelden’, aldus de kunstenaars. Verschillende thema’s, ontleend aan de grote tradities, vind je hier terug. De stenen roepen vergeten herinneringen op, laten je wegzinken in de bespiegelingen
van losofen, reizigers, astronomen, cartografen, schrijvers. Een langvergeten heilbegeren welt op in je binnenste, en je herkent misschien in de sculpturen historische, mythologische en poëtische verwijzingen naar de rijke geschiedenis van het zuidelijke Frankrijk. ‘Tchier du Borée is een poging om een verloren wereld te herstellen’, zei Serge Boyer.

4. Sic mundus creatus est… De Tabula Smaragdina is Hermes’ alchemische brief vol hoop aan de mens en de mensheid. In deze rots op het plateau van Tchier de Borée is een deel van de tekst uitgehakt als een uitnodiging om de drie treden te beklimmen en de poort van de kosmos te openen: ‘Ga te werk zoals de Tabula je leert en alle duisternis zal wijken, terwijl je de glorie van de wereld zult verwerven.’ Afgebeeld zijn de laatste zinnen uit de Tabula Smaragdina: ‘Zo is de wereld geschapen. Dit is de manier waarop wonderlijke veranderingen zullen ontstaan. Daarom word ik Hermes Trismegistus genoemd, omdat ik de drie delen van de filosofie van de gehele wereld bezit. Dit is wat ik te zeggen had over de werking van Zon.’

Bron: Pentagram 2018, nummer 2