Het gebed van overgave, samengesteld op basis van een voordracht van Rudolf Steiner

Het onderstaande gebed van overgave, dat goed bekend is in antroposofische kringen, is samengesteld uit tekstgedeelten uit de openbare voordracht ‘Das Wesen des Gebetes’ die Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) hield in Berlijn op 17 februari 1910. Die voordracht is opgenomen in Gesammtausgabe Band GA 59 met de titel ‘Metamorphosen des Seelenlebens’.

GEBED VAN OVERGAVE

Wat ook komen mag,
wat mij ook het volgende uur,
de volgende dag brengen mag:
Ik kan het, als het mij volledig onbekend is,
door geen angst veranderen.
Ik wacht het af,
met volledige innerlijke rust, in volmaakte zielenrust.

Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden;
wij stoten door vlagen van angst terug,
wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden.

De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt,
de zekerheid, dat datgene wat komt,
komen moet en dat het op de een of andere wijze zijn goede werking zal hebben,
het oproepen van deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën
dat is de stemming van het overgavegebed.

Dat is één van de dingen die we in deze tijd moeten leren:
uit louter vertrouwen te leven zonder bestaanszekerheid,
uit het vertrouwen op de immer aanwezig zijnde hulp van de geestelijke wereld.
Waarlijk, anders gaat het in deze tijd niet,
als we niet de moed willen laten zakken.

Laten we onze wil voortdurend sterken en
proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond.

DUITSE TEKST ‘ERGEBENHEITSGEBET’

Was auch kommt,
was mir auch die nächste Stunde,
der nächste Tag bringen mag:
Ich kann es zunächst, wenn es mir ganz unbekannt ist,
durch keine Furcht ändern.
Ich erwarte es mit vollkommenster innerer Seelenruhe,
mit vollkommener Meeresstille des Gemütes.

Durch Angst und Furcht wird unsere Entwicklung gehemmt;
wir weisen durch die Wellen der Furcht und Angst zurück,
was in unsere Seele aus der Zukunft herein will.

Die Hingabe an das, was man göttliche Weisheit in den Ereignissen nennt,
die Gewissheit, dass das, was da kommen wird, sein muss,
und dass es auch nach irgendeiner Richtung seine guten Wirkungen haben müsste,
das Hervorrufen dieser Stimmung in Worten,
in Empfindungen, in Ideen, das ist die Stimmung des Ergebenheitsgebetes.

Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen müssen:
Aus reinem Vertrauen zu leben, ohne Daseinssicherung,
aus dem Vertrauen auf die immer gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt.
Wahrhaftig anders geht es heute nicht,
wenn der Mut nicht sinken soll.

Nehmen wir unseren Willen gehörig in Zucht und
suchen wir die Erweckung von innen jeden Morgen und jeden Abend.

Bron: Rudolf Steiner

LEES OVER DE BOVENSTAANDE VIJF BOEKEN VAN RUDOLF STEINER

Eén gedachte op “Het gebed van overgave, samengesteld op basis van een voordracht van Rudolf Steiner

  1. Walter

    L.S.
    Volgens mij is – in de allerlaatste zin – een wezenlijk verschil tussen de Duitse tekst en de vertaling.

Reacties zijn gesloten.