Lezing over Paracelsus in Hilversum op dinsdagavond 23 november 2021

Op dinsdag 23 november verzorgt Dick van Niekerk in Hilversum een lezing over Paracelsus (1493 – 1541). Na de onderstaande praktische gegevens volgen korte boekbeschrijvingen over deze vernieuwer van de geneeskunde. Een gezond lichaam was voor hem slechts een randvoorwaarde in het realiseren van de ware levensopdracht van de mens. Deze levensopdracht is niet zichtbaar in het licht van de natuur maar slechts in het licht van de geest.

1. Paracelsus, een pure hermeticus en gnosticus – Symposionreeks 4
Paracelsus (fakkeldrager van het Rozenkruis 1) – ook bekend als Theophastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541) – was natuurvorser, maar liet de natuur achter zich. Hij was arts, maar liet elke artsenij achter zich. Hij was filosoof, maar liet filosoferen over aan anderen. Hij vond de ene geneesheer, die de innerlijke mens geneest. Zijn universeel geneesmiddel, zie de waarheid, en aanvaard haar, gloeit na als een lichtend spoor in alle landen van Europa. Deze inspirerende figuur was de inspiratie voor een bijzonder symposion.

LEES MEER OVER PARACELSUS, EEN PURE HERMETICUS

BESTEL EBOOK, € 5,00  |  BESTEL SOFTBACK, € 9,95

2. Paracelsus, zijn tijdloze heelkunde en filosofie – Crystalserie 8
Paracelsus was een geniaal mens. Hij bezat een onmetelijke wijsheid, een kennis, alleen verkregen voor zijn roeping en opdracht. De uitspraak van Paracelsus ‘laat men geen ander zijn, als men zichzelf kan zijn’ gaf aan dat de mens vrij in zijn denken moest zijn, een zelfautoriteit. Hij bracht de mensheid het hemelse medicijn, het universele geneesmiddel, een kracht uit de hemel neergedaald, een zegen die onze aardse natuur te boven gaat.

LEES EEN GEDEELTE UIT CRYSTALSERIE 8

BESTEL CRYSTALSERIE 8 OVER PARACELSUS, € 7,50

3. Paracelsus bloemlezing – de artsenij, het woord Gods
Paracelsus’ woorden zijn actueler dan ooit. En hij heeft zeker recht van spreken, omdat hij al zijn kennis en inzicht met succes in de praktijk toepaste. De waarde van deze bloemlezing ligt in de grote filosofische/religieuze inzichten die hij, soms gesluierd, soms in zeer directe taal, aanbiedt aan de mens die naar levensvervulling zoekt. Hij wees op de ene geneesheer die de innerlijke mens in de microkosmos geneest. God is voor Paracelsus de enige filosofie, eerste en laatste Bron van alle magie, kabbala en astrologie, het beginsel van Zijn en Worden, werkzaam in allen en alles, naamloos en onbegrensd.

LEES MEER OVER DE PARACELSUS BLOEMLEZING

BESTEL PARACELSUS BLOEMLEZING VAN € 19,50 VOOR € 10,00