Drie tijdloze schatten in het hart, aankondiging Tao-lezing 2 door Elly Nooyen op 8 maart 2017 in Utrecht

Tao lezingen Elly Nooyen Mysterien van Tao.082

KLIK VOOR DE HANDOUT VAN TAO-LEZING 2

De basis voor deze avond is strofe 67 van de Daodejing van Lao Zi. Daarin is de koning aan het woord, de mens die zich verbindt met Tao in het eigen hart:

Iedereen in de hele wereld zegt dat mijn weg groot is.
Welnu, juist hierom lijkt hij nergens op te lijken.
Juist omdat Tao groot is,
is het dat het nergens op lijkt te lijken.
Indien Tao wel ergens op lijkt,
dan zou het al lang klein zijn geweest!

Ik heb drie tijdloze schatten die ik bewaar en met me meedraag.
De eerste heet mededogen.
De tweede heet spaarzaamheid.
De derde heet: niet de eerste durven zijn van de hele wereld.

Mededogen en daarom dapper kunnen zijn.
Spaarzaam en daarom ruimhartig en royaal kunnen zijn.
Niet durven om de eerste van de hele wereld te zijn,
daarom de leider van de dingen kunnen worden.

de koninklijke weg in Tao 2

De drie tijdloze schatten worden werkzaam in de mens die zich openstelt voor Tao.
De mens op de koninklijke weg zuivert zijn hart van alles wat Tao belemmert.
Hij beoefent het wei wu wei : doen het niet-doen.
Dit houdt in: afleren om zoveel op zichzelf en het eigenbelang gericht te zijn, verminderen van de begeerten.

Deze drie schatten zijn manifestaties van Tao, uitwerkingen van Tao in onze waarin alles in zijn tegendeel omslaat. Tao maakt daar geen deel van uit,  maar is wel in alles aanwezig én werkzaam.
De drie schatten waar Lao Zi op doelt kunnen dan ook niet in hun tegendeel veranderen.
Het zijn kostbaarheden die de mens op de koninklijke weg ontvangt om mee te leren werken.
Wie in mededogen naar de eigen menselijke beperkingen kan kijken, beseft dat ook zijn medemens in ontwikkeling is.
Als vanzelf wordt hij spaarzaam met zijn oordelen en voorzichtig in zijn handelen. Daarentegen is hij royaal met zijn ruimhartigheid.
Wie beseft dat deze schatten niet zijn eigendom zijn, zal zichzelf nooit op de voorgrond plaatsen.
Door deze levenshouding manifesteert de kracht van Tao zich: de Teh genaamd.
Daar Tao alomtegenwoordig is straalt diens kracht tegelijkertijd uit naar alles en iedereen.

  • Is het een mens wel gegeven om zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen?
  • Waaraan herkent hij de werking van Tao?
  • Wordt hij op de weg tot Tao volmaakt?

Citaat tao lezing 2.085

KLIK VOOR DE FLYER OVER DE DRIE TAO-LEZINGEN