De weg van de Koning, aankondiging Tao-lezing 1 door Elly Nooyen op woensdag 15 februari 2017 in Utrecht

Tao lezingen Elly Nooyen Mysterien van Tao.081

KLIK VOOR DE HANDOUT VAN TAO-LEZING 1 (PDF, 2 A4)

Tao betekent letterlijk: weg, pad, route.
Er wordt ook onder verstaan: de weg die een mens met Tao verbindt.
Tao is een mysterie.
Het is overal, in de hele kosmos, overal op aarde en toch nergens te traceren.
Tao is ook in de mens.

De basis voor deze avond is strofe 16 van de Daodejing van Lao Zi:

Wie de uiterste leegte bereikt
en de hoogst mogelijke diepe stilte bewaart
terwijl hij te midden van het gewoel
der tienduizend dingen verblijft
ontwaart dat alles zich herstelt.

Welnu, ieder afzonderlijk woekeren de dingen,
maar uiteindelijk keren zij allen terug naar hun oorsprong.

Terugkeren naar de oorsprong heet stilte.
Dat is wat we terugkeer naar de bestemming noemen.

Terugkeren naar de bestemming heet: het tijdloze.
Het tijdloze kennen heet: helderheid.

Niet bewust zijn van het tijdloze,
veroorzaakt roekeloosheid en rampspoed.

Bewust zijn van het tijdloze maakt vergevingsgezind.
Wie kan vergeven is tevens onpartijdig.

Wie onpartijdig is, is vervolgens Koning.
Wie Koning is, is vervolgens hemels.

Wie hemels is, is vervolgens Tao.
Tao is vervolgens altijd – durend.
Zo een raakt zijn hele leven lang niet in gevaar en ook nooit uitgeput.

de koninklijke weg in Tao 1

Onze wereld wordt door Lao Zi ‘de tienduizend dingen’ genoemd.
Ze zijn alle gepolariseerd, hebben een yin en een yang kant.
Tao, het onnoembare, onzichtbare, is niet een van de tienduizend dingen.
Tao is niet gepolariseerd.
Het maakt geen deel uit van de tijd, noch van de ruimte.
Toch is het hele universum doordrongen van de kracht van Tao.

De mens is één van de tienduizend dingen, hij is dan ook gepolariseerd.
In zijn midden, in zijn hart, rust echter een tijdloos evenwichtspunt.
Als een vonk van Tao.

Verbindt hij zich met de tienduizend dingen,
dan neemt hij deel aan een eindeloze verandering van yin naar yang
en terug van yang naar yin.

Verbindt hij zich echter met het tijdloze midden in zijn hart,
dan verkeert hij als in opperste leegte, zoals Lao Zi dit in strofe 16 noemt.

Een mens die verbonden is met Tao, wordt door Lao Zi koning genoemd.
Hij leert om, terwijl hij verbonden blijft met het tijdloze Tao in zijn hart,
tegelijkertijd zijn taak in de wereld van de polariteiten te vervullen.

De Daodejing van Lao Zi geeft richtlijnen aan een mens die de weg van de koning  wil gaan.
Deze weg is van alle tijden en gegaan binnen verschillende religies.
Ook de School van het Rozenkruis gaat met haar leerlingen deze universele weg.

  • Wat moet een mens doen om de weg tot Tao te kunnen gaan?
  • Bestaan er praktische richtlijnen voor?
  • Kunnen gewone mensen deze weg ook gaan?

Tao lezingen Elly Nooyen Mysterien van Tao.084

KLIK VOOR DE FLYER OVER DE DRIE TAO-LEZINGEN