citaten over balans – aforismen en spreuken over evenwicht

De dingen die men aanvoelt kunnen verklaren is het evenwicht van de mens. Georges van Acker Leven is een blans tussen vathouden en loslaten. Anoniem Diepe nachten geven ons de balans van een stabiel leven. Gaston Bachelard Er bestaat niet zo iets als een werk-leven balans. Alles wat waard is om

Ademhaling en evenwicht, artikel van Anneke Stokman in LOGON nummer 3

DOWNLOAD LOGON 2020-3 Gemiddeld twaalf maal per minuut brengen wij ons levenssysteem weer in evenwicht. Koolzuur eruit, zuurstof erin. Als dit goed gaat, kunnen we het leven leven. Als het niet meer lukt om zuurstof binnen te krijgen, omdat de longblaasjes niet meer optimaal functioneren, en we letterlijk naar adem snakken, wordt onze toestand kritiek. […]

Citaten over geluk – aforismen over gelukkig zijn

Drie essentiële zaken voor geluk in dit leven zijn, iets te doen te hebben, iets om van te houden, en iets om voor te te hopen. Joseph Addison Veel mensen hebben een onjuist idee over waar werkelijk geluk uit voortkomt. Het wordt niet bereikt door zelfvoldoening maar door trouw aan een waardig doel. Joseph Addison […]

Citaten over bomen

Er is altijd muziek tussen de bomen in de tuin, maar onze harten moeten heel stil zijn om het te kunnen horen. Minnie Aumonnier Een dwaas ziet niet dezelfde boom die een wijze ziet. William Blake De godvruchtige mens is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks geloof […]

Spreuken en citaten over intuïtie, aforismen en oneliners over innerlijk weten

U dient de stad van uw comfort te verlaten en de wildernis van uw intuïtie binnen te gaan. Dan zult u iets wonderbaarlijks ontdekken: uzelf! Alan Alda  Luister naar uw intuïtie. Het zal u alles vertellen wat u moet weten.  Anthony J. dʼAngelo  Intuïtie vertelt je wat te doen, niet waarom.  Anoniem  Wanneer er overeenstemming […]

Citaten over stilte en stil zijn uit het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’

Zolang de ziel nog verbonden is met de deiningen van de stoffelijke wereld, kan niet stil zijn of maar even tot rust komen. Maar als zij terugkeert tot haar bron en wortel, dan is zij stil en in rust. (Hermes Trismegistus, p. 36) De zijnstoestand die Ashtavakra benoemt als ‘gewaarzijnsrust’ kan er zijn in serene stilte, maar […]

Negen langere citaten uit commentaren van Jan van Rijckenborgh op het Corpus Hermeticum, uit zijn vierdelige boekenserie: De Egyptische oergnosis

De onderstaande negen citaten van Jan van Rijckenborgh worden opgenomen aan het begin van de negen hoofdstukken van het boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos en mens – het godsplan verwerkelijken, dat op 1 september 2018 zal verschijnen bij Rozekruis Pers.  Ze zijn afkomstig uit de vier delen van de boekenserie De Egyptische Oergnosis […]

Albert Einstein, citaten en biografie van het genie dat tijd en ruimte doorgrondde

  De in 1995 verschenen verhandeling over de bijzondere relativiteitstheorie van Albert Einstein (1879-1955) verwekte in de wetenschappelijke wereldgrote opschudding. Iedereen vroeg wie toch de onbekende auteur van deze schitterende studie was. Toen bleek, dat hij een ondergeschikt ambtenaar van een octrooiraad was, meende men algemeen, dat een andere positie beter bij zijn aanleg en […]

Spirituele citaten voor april, 30 dagelijkse gedachten uit ‘Spirituele Pasen en Pinksteren’

SPIRITUEEL CITAAT 1 APRIL, Daniël van Egmond,  p. 9 Omdat tijdens de lente- en herfstequinox licht en duisternis met elkaar in evenwicht zijn, raken, symbolisch gesproken, hemel en aarde – de wereld van de ziel en de wereld van de persoonlijkheid – elkaar dan. De poort die

2 Het volmaakte evenwicht bereiken

Mysteriën van Mirdad, Een gedeelte uit Het boek van Mirdad, de hoofdstukken 3 en 4 https://ia801503.us.archive.org/25/items/MirdadWeek2/Mirdad%20week%202.mp3   BESTEL HET BOEK VAN MIRDAD Hoewel ieder van u centraal staat in zijn ik, vindt u toch allen uw middelpunt in één ik: het al-ene Ik van God.  Het Ik van God is Gods eeuwige, enige Woord. Daarin […]