Tag archieven: psychologische processen

Vijf psychologische processen – hoofdstuk 2 van ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’ – J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Wij hebben u in het voorgaande uiteengezet hoe de Universele Leer van alle tijden de moderne wijsheidsleer preciseert en deze de glans van het klassieke verleent. Uit de Pistis Sophia verklaarden wij u hoe Jezus de Heer daarin zegt dat Hij een gezondene is uit een levensveld dat niet in de vierentwintig velden der dialectiek te begrijpen valt.

Het dialectische levensveld is door zijn elektromagnetische condities begrensd. Het telt twaalf aanzichten en twaalf reflexen of weerspiegelingen, die zich tot elkaar verhouden als positief tot negatief. Het is de Lees verder