Tag archieven: de zeven gangen van Shamballa

De zeven gangen van Shamballa – hoofdstuk 4 van ‘De broederschap van Shamballa’ – zeven kruiswoorden

 

BESTEL DE BROEDERSCHAP VAN SHAMBALLA

Te midden van de onafzienbare ongereptheid van de Gobi-woestijn is daar de geheimzinnige oase. Dit Heilige Land, dat nog door geen enkele niet-gewijde mensenvoet betreden is, wordt onder andere Shamballa genoemd, dat is ‘de Stad der Goden’. Shamballa is de kern van het actieveld der Universele Broederschap, voor zover deze Broederschap dan bemoeienis houdt met de dialectische natuurorde. Shamballa is het krachtveld van de goddelijke helpers, een krachtveld dat in geen enkel opzicht uit deze natuur te verklaren is, geen enkele binding onderhoudt met stofsfeer noch spiegelsfeer, en dat nochtans tot ons aller hulp in deze aardse natuur aanwezig is.

U zou Shamballa in zijn werkzaamheid kunnen vergelijken met een Lees verder