Tag archieven: aurora productions

Dante Alihieri en zijn Divina Commedia, toelichting in het boek met 111 pastels van Juke Hudig

BESTEL DANTES DIVINA COMMEDIA IN 111 PASTELS

Juke Hudig koos 111 momenten uit de Hel, de Louteringsberg en het Paradijs in de vertaling in elfvoetige jamben van Christinus Kops uit 1930. Haar verstilde, meditatieve Dante-interpretatie getuigt van een grote kennis van de tekst en een eigen stijl die aan vele van haar voorgangers doet denken, wier eeuwenoude traditie zij voortzet, maar die tot geen van hen te herleiden is. Eigenlijk gaat het om staties in de klassieke betekenis van het woord. Staties zijn van oudsher plaatsen waar een processie stilhoudt. Juke Hudig laat ons op de tocht door Dante’s Komedie stilstaan bij momenten die we al lezend te snel zouden passeren. Hieronder volgt de toelichting van Miny Laman Trip-Kleinstarink die achterin het boek is opgenomen. Lees verder