Voorwoord van de Fama Fraternitatis R.C. , de Roep van de Broederschap van het Rozenkruis uit 1614

 

Voorwoord van de Fama Fraternitatis R.C. , de Roep van de Broederschap van het Rozenkruis uit 1614

Wij, broeders van de Broederschap van het Rozenkruis, wij bieden aan allen en een ieder, die deze onze Fama van een christelijke overtuiging lezen, onze groet, onze liefde en ons gebed.

Nadat de alleen-wijze en genadige God in deze laatste dagen Zijn Genade en goedheid zo rijkelijk over het menselijk geslacht heeft uitgegoten dat het inzicht zowel aangaande zijn Zoon, als met betrekking tot de Natuur, zich meer en meer verdiept heeft, mogen wij zeer terecht spreken van een gelukkige tijd,

waarin Hij ons niet alleen de helft van de onbekende en verborgen wereld heeft doen vinden en ons deze geopenbaard heeft, en ons vele wonderbaarlijke en tevoren nimmer geziene werken en schepselen van de natuur heeft getoond, doch bovendien zeer verlichte, geniale mensen heeft doen opstaan, die de ontaarde en onvolkomen kunst gedeeltelijk opnieuw hersteld hebben, opdat toch eindelijk de mens zijn adeldom en heerlijkheid zal verstaan, en inzien om welke reden hij microkosmos wordt genoemd en hoever zijn kunst in de natuur reikt.

1 Fama Fraternitatis citaat microkosmos spirituele teksten
De onbezonnen wereld is hiermee echter weinig gediend, en daarom zal de laster, het gelach en gespot veeleer toenemen. Ook is bij de geleerden de trots en de eerzucht zo groot, dat zij het niet vermogen in eenheid, uit alles wat God in onze eeuw zo rijkelijk heeft meegedeeld, een Librum Naturae, of richtsnoer voor alle kunsten, samen te stellen, doch integendeel elkaar verdriet en tegenwerking aandoen.

mens als microkosmos 570Zo blijft men nog bij de oude leer, en moeten Bapst (Porfyrius), Aristoteles, Galenus, ja alles wat maar enige gelijkenis met een codex (wetboek) heeft, opnieuw als het heldere openbare licht gelden, ofschoon, zo zij nu leefden, zij zich zonder twijfel met grote vreugde zouden herzien.

Hier echter is men voor zulk een groot werk te zwak. En hoewel in de theologie, de fysica en de mathematica de waarheid er tegenover is geplaatst, toont de oude vijand toch overvloedig zijn list en wrok, door via vrede-hatende nietsnutters zo’n schone ontwikkeling van de dingen te verhinderen en gehaat te maken.

Altijd actuele missie van de Fama Fraternitatis RC regeneratie en reformatie

Zo’n algemene reformatie tot stand te brengen was ook lange tijd het streven van wijlen de gelovige geestelijk zeer-verlichte vader broeder C.R., een Duitser (lees Europeaan), hoofd en stichter van onze broederschap.

Bron: Fama Fraternitatis R.C., De Roep der Rozenkruisers Broederschap van Jan van Rijckenborgh