Mysteriën van God, kosmos mens – nieuw online programma en cursus van september tot november 2018

De vraag of God bestaat is niet zo belangrijk, want het is evident dat er een oerbron is waaruit alles voortkomt, die alles voedt en waartoe alles terugkeert. Veel belangrijker is de vraag of jij werkelijk bestaat. Het werkelijke in je – dat wil zeggen het onsterfelijke en goddelijke in je – slaapt misschien nog, maar het kan ontwaken en groeien als je in je dagelijkse leven een weg van spirituele bewustwording en vernieuwing gaat. Verken negen aspecten van die universele inwijdingsweg, die al vele eeuwen bekend staat als ‘de weg der sterren’. Dwaal niet langer in de periferie, maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de universele gnosis.

08-09 Het goddelijke ervaren
15-09 Dimensies onderscheiden
22-09 Bewust waarnemen en denken
29-09 Esoterisch onderricht ontvangen
06-10 Reinigingen realiseren
13-10 God lofprijzen
20-10 Geestelijke krachten assimileren
27-10 De weg van de godsvrucht gaan
03-11 De gnosis verkondigen

Wil je de wekelijkse e-mails ontvangen? Schrijf je dan in voor onze online-programma’s op het formulier op deze website. Als je als ingeschreven staat, hoef je niet opnieuw in te schrijven.

Wil je je samen met anderen verder verdiepen in de aangereikte onderwerpen? Neem dan deel aan de cursus Mysteriën van God, kosmos, mens die de School van het Gouden Rozenkruis in dezelfde periode verzorgt op meer dan tien locaties in Nederland.

Alle teksten zijn opgenomen in het boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens dat zal verschijnen op 1 september 2018.