Boeken over vrouwen in de voorjaarscatalogus 2019 van Pentagram boekwinkel

In de digitale voorjaarscatalogus 2019 van Pentagram boekwinkel staan vijf boeken die specifiek gaan over vrouwen. Hieronder volgt een overzicht. 

Zeg me, wie ben je… – Tien bijbelse vrouwen en kabbala
Ende, Magda van der | paperback | 250 blz | € 23,50 ISBN 9789492421746
De meeste bijbelse vrouwen zijn bekend als vrouw van een belangrijke bijbelse figuur. De focus op aartsvaders en andere wijze mannen drong de vrouw naar de achtergrond. In commentaren wordt gedrag van vrouwen vaak beoordeeld vanuit cultureel bepaalde mannelijke normen over wat wel en niet hoort. Moederschap lijkt de voornaamste taak te zijn. De geschiedenis van de exegese is vanuit gender perspectief uitermate boeiend! In ‘Zeg me, wie ben je…’ spelen vrouwen de hoofdrol. Niet om de rol van mannen naar de achtergrond te duwen, maar om de vrouwen in beeld te brengen. Verhalen blijven alleen dan levend als ze steeds opnieuw verteld.

Moedertje lief – Russische verhalen
Tsjechov | paperback | 144 blz | € 12,50
ISBN 9789028290099
Lieve moeders, strenge moeders, warme moeders, kille moe- ders, jonge moeders, oude moeders, wanhopige moeders, baboesjka’s en matroesjka’s: moedertje Rusland bracht vele moeders voor, en evenzovele kregen een rol in de prachtige literatuur die het land voortbracht. ‘Al die stevige beentjes vast te houden, die vrolijke kreten te horen, al die spattende, plassende cherubijntjes,’ verzucht Darja in Anna Karenina als ze haar kinderen laat baden in een rivier. Het is een van de mooiste scènes over moederliefde in de Russische literatuur. Ondertussen wordt de titelheldin verscheurd tussen de liefde voor haar minnaar en haar kind, tussen wie zij onmogelijk kan. 

Veertig vrouwen uit de Bijbel – gedichten
Loenen, René van | paperback | 64 blz | € 10,50
ISBN 9789023950165
René van Loenen schrijft heldere poëzie, waarin hij met subtie- le middelen een verrassend beeld of perspectief oproept. Zo tekent hij veertig bijbelse vrouwen op een beslissend moment in hun leven – bij een belangrijke wending of een keuze met verstrekkende gevolgen. Hun verhalen getuigen van daad- kracht en moed, van onvoorwaardelijke liefde en solidariteit. 

De stilte van de vrouwen 
Barker, Pat | paperback | 336 blz | € 22,99
ISBN 9789026347023
de Middeleeuwen in Cornwall, waar sir Thomas aan de voor- aPat Barker De stilte van de vrouwen De Trojaanse Oorlog draaide om één vrouw, die zelf nooit aan het woord was – tot nu, in De stilte van de vrouwen van Pat Barker. Voor de lezers van Mythos van Stephen Fry. Wanneer haar stad in handen valt van de Grieken, is Briseïs’ leven geruïneerd. Haar man en broers worden vermoord en zijzelf verandert van koningin in gevangene, de oorlogstrofee van de goddelijke strijder Achilles. Tijdens de lange, bittere oorlog werden ontelbaar veel vrou- wen uit hun huis geroofd en aan de strijders toebedeeld. De Trojaanse Oorlog staat bekend als een mannenepos, maar hoe verging het de vrouwen?

De eerste priesteres 
Zirkzee, Jacqueline | paperback | 372 blz | € 15,00
ISBN 9789492883483
‘Op die verre dag, in die lang vervlogen nacht, in dat verre jaar, in de tijd dat Anu de hemel in bezit nam,’ begint het verhaal van de eerste priesteres. – Gilgamesj, Sumerisch kleitablet. Volgens de vroegste bronnen werd de aarde toen zij jong was bevolkt door de Anunnaki, de nakomelingen van Anu. Zij leer- den de mensen de geheimen van een hogere beschaving. Wie waren zij werkelijk? En was het hun bedoeling een strijd tussen hemel en aarde te ontketenen? Als rampspoed het Dorp van de Reiger treft, kan de Aardemoeder haar kinderen niet langer beschermen. Inanna, de kleindochter van de ziener, zal een pad betreden waar geen mens ooit van terugkeerde. Het wordt een reis met grote gevolgen.