Open dag bij de rozenkruisers in Haarlem op zaterdag 9 juni 2018 – ontdek de bron van leven, wijsheid en liefde in jezelf

DOWNLOAD DE BROCHURE OVER DE OPEN DAG (PDF, 4 A4)

Ontdek de bron van leven, wijsheid en liefde in jezelf

In alle grote wijsheidstradities is het beeld aanwezig dat er één bron is van leven, wijsheid en liefde. Deze bron heeft vele namen: de Ene, Tao, Brahma, de onkenbare, Schepper, Vader-Moeder, God. De School van het Gouden Rozenkruis wordt gevormd door mensen die deze bron in zichzelf ontdekken, zich er door laten voeden en veranderen, en die dit geluk graag met anderen willen delen.

Wil je in één dag kennismaken met de rozenkruisers, hun gedachtegoed, hun hoofdgebouw, hun boekwinkel en hun tempel? Kom dan naar de open dag op zaterdag 9 juni 2018 in Haarlem. De toegang is gratis.

Op deze vrije-inloopdag van 10.30 tot 15.00 uur kun je kiezen uit maar liefst 14 uiteenlopende mini-lezingen van 30 minuten door jongere en oudere rozenkruisers. Zij bespreken een bepaald aspect van dat wat wel de universele wijsheidseer wordt genoemd. Er is alle gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.

Locatie: J. van Rijckenborghcentrum, Zakstraat 8, Haarlem

De open dag dag wordt gehouden in het hoofdgebouw van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis: het J. van Rijckenborghcentrum. In 1924 begonnen Jan van Rijckenborgh en zijn broer op die plek op heel bescheiden schaal een spirituele arbeid die geleidelijk is uitgegroeid tot het wereldwerk van het Rozenkruis met meer dan 200 locaties in ongeveer veertig landen.

Aan welke mini-lezingen ga jij deelnemen?

Je bent van harte welkom om de hele dag deel te nemen of een deel van de dag. Pentagram boekwinkel en restaurant ‘De Roselaer’ in het J. van Rijckenborghcentrum zijn op 9 juni van 10.00 tot 16.00 uur geopend. 

 • Kennismaking met wat de ziel beweegt – Joost Drenthe – In een spiegel zie je je gezicht, in beelden ontmoet je de ziel. In ‘BEELD-SPRAAK’ zie je een serie ziel-gerichte afbeeldingen. Welke spreekt je aan? En waarom is dat?
 • Sprong in het onbekende met poëzie – Ankie Hettema – ‘Waar klampen zich nog wortels vast, waar groeien nog takken uit dit steenpuin? Mensenzoon, je weet of raadt het niet, want je kent slechts een hoop gebroken beelden.’ (T.S. Eliot, The Waste Land) In poëzie op zoek naar woorden gaan, kiemen die het barre land weer vruchtbaar maken, waar puin en pijn weer bloemen dragen van de ene wortel van leven.
 • Verlangen naar stilte – Hannie te Grotenhuis – We leven in een tijd van versnelling en alom klinkt de behoefte aan onthaasting en stilte. Maar waar verlangen we dan eigenlijk naar?
 • Verwondering – Mirre en Daphne – Heb jij het lef om je te verwonderen? Durf jij stil te staan bij het grote wonder dat het leven is? Voor vragen die er werkelijk toe doen in ons leven maken we vaak geen ruimte of tijd, maar vandaag wel!
 • Muziek, een glimp van het universum in klank, maat en getal – Ad de Jong
 • Verheven, universele wijsheid – Heske Ottenvanger – Zoals in het groot, zo ook in het klein. Ver­heven wijsheid en universele kennis- een ver van je bed show of niet? 
 • Waarom leef ik? – Hans Manson – De vraag ‘Waarom leef ik?’ houdt velen van ons bezig en kan een mensenleven beheersen. In het niet vinden van het antwoord, ligt een bijzonder antwoord besloten.
 • Het godsbeeld van de rozenkruisers – Peter Teunis – Er is een universele goddelijke bemoeienis met elk mens, maar niet altijd zoals wij denken.
 • In de tuinen van de tijd bloeien altijd rozen – Marijke en Erich Kaniok – Inspiratie door teksten uit vele spirituele tradities.
 • Zoektocht naar de heilige graal – René Stevelink – Een mini college: Voor wie is de graal?
  Wat is de graal? En waar is zij te vinden?
 • Een ander leven door aanraking in je hart – Spencer Rötting – Elke aanraking heeft invloed op ons; waar laat je je door raken?
 • Wie of wat ben je nu eigenlijk – Bram Hes – Ben je nu je brein, je lijf of je ziel; je verleden, heden of je toekomst? Samen filosoferen over wie je bent en wat je zou kunnen zijn in een altijd veranderende werkelijkheid.
 • In de tempel van het Gouden Rozenkruis – Petra Augrandjean – De tempels van het Gouden Rozenruis zijn wit, stil en ruim. Het zijn geen plaatsen van samenkomst zonder meer. Het zijn ruimtes van licht en kracht. Iets hiervan willen wij u laten ervaren. Wij zullen spreken over: De tempel als vrijplaats, de tempel als werkplaats. U bent van harte welkom in dit hart van het gebouw.
 • Levensboek – Maartje Letema – Als aan alles een idee ten grondslag ligt, dan is er ook een oorspronkelijk idee met ons mensen verbonden. Waartoe zijn wij tot aanzijn geroepen en wat schrijven wij in ons levensboek?

AANMELDEN VOOR DE OPEN DAG OP 9 JUNI 2018