Mysteriën van de ziel, herhaling online-programma van Pentagram boekwinkel in de zomer van 2018

Pentagram boekwinkel gaat in de zomer van 2018 gedurende 9 weken opnieuw het gratis online programma ‘Mysteriën van de ziel’ beschikbaar stellen.

07-07 Leven vanuit eenheid, spirituele tekst 1, beschouwing 1
14-07 Ontstijgen aan dualiteiten, spiritueletekst 2, beschouwing 2
21-07 De drie graden van de ziel verbinden, spirituele tekst 3, beschouwing 3
28-07 Ontwikkelen in de vier werelden, spirituele tekst 4, beschouwing 4
04-08 De vijf denktoestanden besturen, spirituele tekst 5, beschouwing 5
11-08 Vernieuwen door de zes emanaties, spirituele tekst 6, beschouwing 6
18-08 De zeven gouden sleutels hanteren, spirituele tekst 7, beschouwing 7
25-08 Het achtvoudige pad uitdragen, spirituele tekst 8, beschouwing 8
01-09 Werken met de negen geestelijke gaven, spirituele tekst 9, beschouwing 9

Degenen die hebben deelgenomen aan de online-programma’s Spirituele Kerst, Pasen en Pinksteren ontvangen gedurende negen opeenvolgende zaterdagen een e-mail met een link naar een klassieke spirituele tekst en een beschouwing die ze kunnen lezen en/of beluisteren. Alle teksten zijn opgenomen in het boek Mysteriën en symbolen van de ziel – een door de geest bezielde mens worden.

In de wereld zijn talloze krachten actief die voorkomen dat de ziel ontwaakt en actief wordt. Toch is er alle reden voor hoop. De menselijke persoonlijkheid heeft zich in de achter ons liggende tijdperken zodanig ontwikkeld dat de onsterfelijke ziel nu in velen ontwaakt, werkzaam wordt en groeit.

Besef je al dat je op deze aardbol rondloopt omdat je zo in de gelegenheid wordt gesteld om een door de geest bezielde persoon te worden? Ben je je ervan bewust dat je ziel een manifestatie is van de Al-ziel en dat deze onlosmakelijk is verbonden met alle andere andere zielen? Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen?

Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen geven aanwijzingen over hoe je geestzielebewustzijn kunt verwerven, waardoor je liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld, iets wat harder nodig is dan ooit.

Leer in dit online-programma hoe je kunt bijdragen aan een algehele geestelijke bewustwording en vernieuwing. Bezin je op diepzinnige kennis die eeuwenlang in mysteriescholen verborgen werd gehouden. Transformeer de wereld door te beginnen bij jezelf. Bereid je voor op het gaan van een authentieke spirituele weg in je dagelijkse leven.