Gedeelte van de recensie van Yvonne Alefs over Mysteriën en symbolen van de ziel

Review Yvonne Alefs Mysteriën en symbolen van de ziel

Ondanks dat ik mijn leven lang al (praktiserend) christen ben, ben ik me al enige tijd bewust dat er niet slechts één juiste manier is om door het leven te gaan (zoals zo vaak wordt verkondigd), maar dat ieder mens – ieder voor zich – op een volkomen unieke wijze het levenspad te gaan heeft.

Dat de mens zich gedurende zijn unieke levensreis gesteund mag voelen door vele wijsheden die in de loop der eeuwen door mensen in verschillende heilige geschriften is opgetekend, vind ik een waardevolle aantekening uit dit boek. André beschrijft hele mooie voorbeelden van overéénkomstige teksten uit verschillende heilige geschriften en toont je daarnaast op welke wijze ze elkaar ook aanvullen.
De meest sprekende overéénkomst tussen de aangehaald spirituele teksten vind ik de 3-éénheid van lichaam, ziel en geest die in bijna alle aangehaald tradities centraal staat. Voor mij als Christen is de triade van ‘Vader, Zoon en Heilige Geest’ in het hart geschreven, maar uit het boek blijken hiervoor binnen andere tradities ook benamingen te zijn: persoonlijkheidsziel, ziel en geestziel, nefesh, ruach en neshama en mens als schakel tussen hemel en aarde.

Door ons bewust te worden van de illusie van vorm en zintuiglijke waarnemingen en te trachten ons daardoor niet meer te laten afleiden, kunnen we ons onthechten van die dingen in het leven die in essentie (naar het innerlijk) ons geen rust en vrede brengen en daardoor éénheid in onszelf en de wereld om ons heen scheppen. Als Christen herken ik daarin wat er zo mooi in de bijbel omschreven staat als de wederkomst van Jezus en de manifestatie van ‘de Hemel op Aarde’.

KLIK VOOR DE HELE RECENSIE VAN YVONNE ALEFS