Tag archieven: psalm 90

Oudejaarspsalm – psalm 90 uit de Herziene Statenvertaling van de Bijbel

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING

1 Een gebed van Mozes, de man Gods.
Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie op generatie.
2 Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.
3 U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen. Lees verder