De betekenis van mythische dieren in ons leven – lezingen door auteur Ankie Hettema in 2019

Auteur Ankie Hettema-Pieterse verzorgt in 2019 meerdere lezingen over haar nieuwe boek De Paradijsvogel en andere mythische dieren – oerbeelden van zielenleven , onder andere in Haarlem, Utrecht, Bergen op Zoom, Alkmaar en Arnhem. De toegang is gratis.

28-05 Haarlem, 20.00- 22.00 uur, Bakenessergracht 1
15-05 Utrecht, 14.00 – 16.00 uur, Frederik van Eedenstraat 1
01-10 Bergen op Zoom, 20.00 – 22.00 uur, Blauwehandstraat 21
08-10 Alkmaar, 20.00 – 22.00 uur, Oudegracht 114
15-10 Arnhem, 20.00 – 22.00 uur, Velperweg 58

Mythische dieren fascineren. Waar komen zij vandaan? Hoe zijn zij ontstaan? Wat is hun betekenis? Roepen zij niet in onze herinnering een mogelijke andere wereld op – een andere kant van ons leven – waar onze dromen vandaan komen, waar verlangens leven die we onmogelijk achten. Verwoorden zij niet onuitsprekelijke ervaringen?

Zij raken aan ‘iets’ fundamenteels, iets wat wezenlijk is, wat met waarheid te maken heeft, die ‘buiten de tijd’ ligt, die we mogelijk als kennis of gnosis aanwezig in het hart kunnen aanduiden.

Wie volgen wil het hart, wie met het hart wil leren zien in de onpeilbare werkelijkheid die de eeuwigheid is, moet het verstand overgeven aan de wijsheid van het hart. Want daar leven, ja leven werkelijk de zielekrachten die leiden tot geestbinding, die leiden tot kosmisch albewustzijn.

Het beeld van een mythisch dier voor ogen houden geeft een bepaald levensgevoel, geeft levensrichting, kan levensbepalend zijn. Daarom, volg de eenhoorn in haar gerichtheid, de zwaan in haar zuiverheid, de hinde in haar lichtheid, kom de gespletenheid van de sfinx te boven, ken de kracht van het verlangen van de paradijsvogel en laat de vleugels van de ziel, de duif en de adelaar, de geest vinden. 

Het prachtig geïllustreerd hardcover-boek, waarop de lezing is gebaseerd, is tijdens de lezing te koop en kan gesigneerd worden door de auteur. 22 Mysteriedieren, 22 oerbeelden van zieleleven worden ons poëtisch overgedragen. Waarbij elk mysteriedier wordt verbeeld door een abstracte aquarel en een kleine pentekening.

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN