Klassiekers in de rozenkruiserstraditie – eerste druk op tentoonstelling, nieuwste uitgave in Pentagram boekwinkel

BESTEL DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE, TRADITIE EN VERNIEUWING

Op de tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie – traditie en vernieuwing (in Haarlem van 4 t/m 30 september) zijn de eerste drukken te zien van een aantal boeken uit de negentiende en twintigste eeuw die in m moderne vorm nog steeds in druk verkrijgbaar zijn. Hieronder volgen de beschrijvingen van 5 van de objecten van de expositie, zoals die in het gelijknamige boek zijn opgenomen. 

1 Helena Blavatsky, Isis Unveiled. Londen/New York 1877 (deel 1; exemplaar van John Yarker)
In de zomer van 1875 liet Blavatsky aan de president van de Theosophical Society een aantal handgeschreven bladen papier zien en zei: ‘Ik heb dit gisteravond “in opdracht” geschreven, maar wat het in vredesnaam moet worden? – ik weet het niet. Misschien is het voor een krantenartikel of voor een boek, of misschien is het wel nergens voor; hoe dan ook, ik heb gedaan wat me werd opgedragen.’ In de erop volgende maanden zou ze ruim vijfentwintig dicht opeen geschreven foliobladzijden per dag schrijven. Ze had geen boeken om te raadplegen, maar citeerde lange alinea’s uit dozijnen boeken, en vertaalde zonder moeite uit uiteenlopende talen Het werd uiteindelijk een van de meest besproken publicaties van het jaar: ‘Isis Unveiled’. In deel 1 staan de aan het eind van de 19e eeuw gangbare wetenschappelijke theorieën centraal, die worden afgewogen tegen de ‘aloude universele wijsheidsreligie’; deel 2 onderzoekt de religieuze opvattingen uit alle tijden en delen van de wereld.

BESTEL ISIS ONTSLUIERD

Rudolf Steiner, Die Geheimwissenschaft im Umriss. Manuscript 1913
In 1910 verscheen Rudolf Steiners ‘Die Geheimwissenschaft im Umriss’, dat voor de vierde druk in 1913 aanmerkelijk uitgebreid werd wat betreft de rozenkruismeditatie. Het werd door A. Terwiel direct in het Nederlands vertaald als ‘Het Occultisme in Groote Trekken’, waarvan in de tentoonstelling een exemplaar opgeslagen ligt op de pagina waarop Rudolf Steiner de rozenkruis-meditatie beschrijft in zeven stappen (elk weer corresponderend met een roos). Daarnaast ligt het handschrift uit 1913 met de uitgebreidere versie van de meditatie. Het beeld van het rozenkruis is vanaf dit moment met zeven rozen vormgegeven, en onder meer in die vorm afgebeeld op de plafondschildering van de kleine koepel in het Eerste Goetheanum te Dornach, dat in 1922 ten prooi viel aan de vlammen.

LEES MEER OVER DE WETENSCHAP VAN DE GEHEIMEN DER ZIEL

BESTEL DE WETENSCHAP VAN DE GEHEIMEN DER ZIEL

3 Max Heindel, The Rosicrucian Cosmo-Conception. Seattle 1910
Max Heindel (1865-1919) is het pseudoniem van een naar de VS geëmigreerde Deense ingenieur, geboren als Carl Louis Fredrik Grasshoff. Hij was aanvankelijk betrokken bij de Californische tak van de Theosofische Vereniging. In 1907 reisde hij naar Berlijn om met Rudolf Steiner kennis te maken en raakte hij in zijn ban. Heindel begon daar te schrijven aan zijn Cosmo-conception (1e druk: 1909), een compendium van leringen uit Oost en West, dat hij opdroeg aan Steiner. Later raakte hun verhouding verstoord.

LEES MEER OVER DE WERELDBESCHOUWING DER ROZENKRUISERS

BESTEL DE WERELDBESCHOUWING DER ROZEKRUISERS

4  Chymische Hochzeit. Dornach 1942 en Rudolf Steiner, [Commentaar op de Chymische Hochzeit], autograaf, 1917
In 1916 schreef Rudolf Steiner een lang opstel over de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459. Samen met een Nieuw-Duitse versie van de Chymische Hochzeit door dr. Walter Weber werd het opstel door de Philosophisch-Anthroposophischer Verlag te Dornach uitgegeven in 1942. Dit boek is hier tentoongesteld samen met de eerste bladzijde van het originele door Rudolf Steiner geschreven opstel.

BESTEL KOMMENTAAR BIJ DE CHYMISCHE BRUILOFT VAN CHRISTIAN ROSENKREUTZ

5 John Twine, De Roep der Rozenkruisers Broederschap. Haarlem 1939
Gegrepen als Wim (Z.W.) en Jan Leene waren door de rozenkruisersmanifesten, was Jan Leene (de burgerlijke naam van J. van Rijckenborgh) al meteen bij het vertalen ervan (gepubliceerd als Het Geestelik Testament der Orde van het Rozekruis) begonnen met het weergeven van wat hem bij deze teksten inspireerde. Hij tracht de zeer gecomprimeerde begrippen uit de manifesten zo te verklaren dat ze licht werpen op de nieuwe rozenkruis-arbeid die Cor Damme, Wim Leene en hij zelf in 1935 waren begonnen. In het voorwoord van deze eerste editie geeft hij aan hiermee ‘mijn opdracht [te vervullen], vóór het verstrijken van de eerste helft van het jaar 1939 mijn commentaren op de Fama Fraternitatis R.C. van Johann Valentin Andreae uit te geven’. Het boek verscheen in maart 1939 onder het pseudoniem John Twine; dit exemplaar met foto van de auteur, opdracht en handtekening is gedateerd op 3 april 1939.

LEES MEER OVER DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE ROZENKRUISERS