19. Hymne: Zie het rijk van de ziel gaat open nu

 

 

BELUISTER DE LANGSPEELPLAAT MUSIK AUS DEM VAN-RIJCKENBORGH-TEMPEL

Zie, het Rijk van de Ziel gaat open nu.
Zie, het Licht der Vernieuwing stijgt.
De Zon opent bronnen des Heils voor u,
waar ’t dorstende hart naar hijgt. (Einde)
Ken de rust nu, na ’t strijden,
zij daalt op ons neer.
Er is vrijheid – voor eeuwig –
wij danken U, Heer. (D.C.)

Boven alle verstand verheffen nu
zich de stralen van wijsheid wijd.
De kracht der Creatie zij over u,
tot daad die het duister mijdt. (Einde)
Proef de vreugden, ’t verblijden, zij vuren u aan.
Er zij vrijheid – voor eeuwig –
op al uwe paa“n. (D.C.)

En de Liefde die boven alles is,
kroont uw wezen nu met Haar Licht.
Zij vage nu al uwe duisternis,
zij sluite ’t verleden dicht. (Einde)
Nieuwe Hemel en Aarde,
zij dalen ter neer.
Er is vrijheid – voor eeuwig –
heb dank nu, o Heer. (D.C.)

BELUISTER LANGSPEELPLATEN EN CD VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS IN ZWITSERLAND