18. Hymne: Het Rozenkruis vervult ons hart met wijds Liefdesstralen

 

BELUISTER DE LANGSPEELPLAAT CATHAROSE DE PETRI-HEIM

Het Rozenkruis vervult ons hart
met wijdse Liefdestralen,
opdat het kwaad dat ons benart,
zijn doeleinden zal zien falen.

De vijand die met zwaar geweld,
met ketenen slaat en bindt,
waardoor het Licht van onze Ziel
in duist’re poelen verzinkt.

Het Rozenkruis, het maakt ons vrij
van karmavolle daden.
Het voert ons tot het Lichtland voort,
met Goddelijk Vuur beladen.

Het Kleed der Eeuwigheid is Licht,
’t verbond van Ziel en Geest,
waarin de Roos toont Gouden Pracht,
Zich tooiend voor het Bruiloftsfeest.