Reacties op het programma ‘Spirituele Kerst’

Hieronder volgt een selectie van schriftelijke reacties van deelnemers aan het gratis online-programma Spirituele Kerst die zij op de website hebben gepost.

Reactie op het boek Spirituele Kerst handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en oud en nieuw .002

BESTEL HET BOEK ‘SPIRITUELE KERST’

ORDER THE BOOK ‘SPIRITUAL CHRISTMAS’

Ik heb er elke dag met genoegen naar uitgekeken ! Dank voor alle inspanning die het zeker gekost heeft. Het heeft me heel wat blije momenten opgeleverd- diepe blije gevoelens, en zal er zeker nog vaak aan terug denken. Heerlijk om zo de dag te beginnen en af te sluiten.
Ada

Bedankt voor de verdiepende teksten die ik vanaf 22 december heb ontvangen! Het was een bevestiging voor mijn zielepad. Het leven is zoveel groter dan wij kunnen zien. Dat maakt het leven zo wonderlijk en uniek. Zoals ook ieder mens wonderlijk en uniek is. In deze maatschappij blijven we mensen echter in de massa vangen en daardoor beperken. We zijn nu allemaal hier om ons vrij te maken van oude patronen en overtuigingen. En te gaan leven vanuit ons ware Licht. Dan pas zijn we vrij!!
Angelique

De afgelopen weken heb ik mij dagelijks gevoed met de verhalen en uitleg van het Aquarius Evangelie. Dagelijks veel nieuwe inzichten en bevestiging mogen ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank. Conclusie van vandaag: op mijn persoonlijk pad zit ik voorlopig nog even in de kerstperiode: in de fase van volvoeren van mijn innerlijke opdracht en uitziend naar de voltooiing ervan.
Anita

Hartelijk dank voor de inspiratie. Het was echt een geschenk. Elke ochtend verheugde ik me op de mail en elke avond sloot ik af met het verhaal. Fijn vond ik de breedheid, de verschillende schrijvers en de verschillende tradities, van de informatie. Daardoor kon het ik mee blijven maken. Mijn basisboek is en blijft de Bijbel.
Anne

Waar ik ook zo blij mee ben dat hier een mogelijkheid is – en misschien komen er meer van deze initiatieven – waaraan mensen mee kunnen doen die door ziekte of handicap in min of meerdere mate huisgebonden zijn en geen conferenties e.d. kunnen bezoeken. Zij zijn “de thuiskerk” zogezegd, de kluizenaars onder ons.
Anne

Wat een geweldige teksten om de dag mee te beginnen in deze speciale tijd.
Het kleurt je dag en geeft enorme bemoediging.
Astrid

Wat een genot, deze teksten te mogen beluisteren. Het heeft deze weken een bijzondere diepte en glans gegeven. Dank voor jullie werk, inzet, tijd, zowel voor de schrijvers als voor de voorlezers.
Christine

Hartelijk dank voor deze zeer inspirerende teksten. Heerlijk om deze te lezen en in stilte te laten binnenkomen.
Francine

Dank voor al de bijzondere teksten en de aandacht die jullie gegeven hebben aan deze teksten. Het voelde deze Kerstperiode als zuivering, klaar voor een mooi, nieuw jaar.
Francoise

Wat een geweldige web-site en alles werkt! Ik heb nog nooit zo’n fijne kerst gehad. De teksten zijn bijzonder goed uitgekozen en handig de blauwe boekaanduiding ( en waarschuwing om alles eerst van de web-site te lezen) waar je nog meer kunt lezen. De spreekstem is grandioos.
Hannie

Veel dank voor dit bijzonder initiatief. Kostbaar om Kerstmis op deze manier spiritueel te mogen beleven. Het Aquarius Evangelie is een bijzondere bron van spirituele inzichten die voor deze tijd gegeven lijken te zijn.
Hans

Reactie op het boek Spirituele Kerst handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en oud en nieuw .011

Wat spreken deze spirituele teksten mij aan zeg! Ik sta er werkelijk mee op en ga er mee naar bed. Ja het is wat veel tekst, maar daar maak ik tijd voor. Ook de reacties vind ik geweldig. Sommigen raken mij echt heel diep. Het geheel zet me aan het denken. Heel veel dank voor deze inspiratie!
Jolanda

Wonderschone aanreiking , van tastbare schoonheid! Dank U allen. Judith

Vanuit grote dankbaarheid en soms diepe ontroering heb ik genoten van dit prachtige initiatief !!! Ik hoop dat dit een vervolg gaat krijgen.
Karin

Reactie op het boek Spirituele Kerst handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en oud en nieuw .013

Bij deze wil ik het team hartelijk danken voor een zeer inspirerende reeks van teksten en overdenkingen. Ze zijn door mij en ik denk met mij door vele andere als zeer waardevol ervaren. Kees

Met oprechte dank voor alle zeer inspirerende woorden. Die zullen nog lang blijven resoneren in mij en zullen een blijvende bron zijn waaruit ik kan en mag putten. Het geboorteverhaal en alle symboliek eromheen vertaald naar de werkelijke essentie voor mij als mens heeft door deze cyclus een diepe indruk op mij gemaakt. Daar kan ik wel mee verder.
Kees

Elke ochtend en avond de boeiende teksten beluisterd en/of gelezen. Dit is een heel ander verhaal dan ooit geleerd en/of bijgebracht. Het geeft een hele andere dimensie en spirituele verdieping dan ooit gedacht. Veel van het vertelde zal nog verder bij mij (bewust / verstandelijk) moeten indalen. Het was hierdoor een andere Kerst, spiritueel bewuster. Mooi en goed initiatief wat ook op andere momenten een vervolg zou mogen krijgen.
Leo

Werkelijk een verheffend spiritueel genoegen om deze teksten van het Aquarius Evangelie te beluisteren, met veel nieuwe kennis.
Lonneke

Wat kan ik na al dit moois nog toevoegen? Ik ga het missen en zal alle opgedane inspiratie in mijn hart meedragen. Mijn dank is groot.
Margriet

Dit is zo universeel, zo open, nimmer dwingend en tegelijkertijd alle mogelijkheden tot een spiritueel pad aanreikend. Alles is voor ons aanwezig als we willen gaan. Bedankt!
Marian

Dank voor deze kennismaking met kerst en het innerlijke christendom.. en met mezelf.
Marike

Heel veel dank om het Vuur brandend te houden met deze bovenzinnelijke voeding en hartverwarmende inspiratie! Ze werd in dankbaarheid ontvangen.
Marith

Heel veel dank voor de prachtige teksten die ik vanaf 22 december dagelijks zowel ‘s morgens als ‘s avonds met veel interesse heb gevolgd. De inhouden maken grote indruk op mij. Ik heb er veel aan gehad en ik dank u allen voor alle mooie woorden die ik hierbij in mijn hart sluit.
Lidwien

Veel dank voor de verheldering van de betekenis van deze teksten. Ik ga mijn best doen om mijn leven te vereenvoudigen en meer stilte te zoeken binnen in mij om het contact met de liefdevolle bron te laten groeien. Betekenis voor mij is meer in liefde en vrede te leven.
Maud

Hartelijk dank aan allen die deze waarlijk spirituele kerstperiode mogelijk gemaakt hebben!
Marion

Jullie hebben brood gegeven in plaats van stenen. Heel hartelijk dank.
Monbritt

Dit heeft me veel gebracht. Ik heb het als heel bijzonder ervaren om twee maal daags stil te staan bij de reis van de Ziel. Ik zie uit naar vervolgen!
Nannie

Heel veel dank voor dit initiatief! Het is een bijzondere kerstperiode geworden. Een waarlijk innerlijk kerstfeest!
Pieter

Een prestatie van formaat. Zoveel gezegd met zo weinig woorden, in zulke eenvoudige taal. Dat raakt het hart. De basis van het leerlingschap staat hier gebeeldhouwd. Dat maakt de voorbije kersttijd tot een tijd die niet voorbijgaat.
Ruud

Dank voor deze mooie teksten ik zal het missen het begin van de dag en de afsluiting in de avond zo fijn om naar te luisteren dank aan het team voor dit mooie geschenk!
Sebastiana

Wat mooi dat deze liefdesimpuls vanuit de Heilige zich op deze manier mocht manifesteren en vertaald mocht worden door mensenharten, mensenhoofden en mensenhanden middels de prachtige beschouwingen. Ik ben er innig blij mee. Bedankt.
Sienie

Heel hartelijk dank voor de inspanning om “ons” een prachtige tijd met boeiende uiteenzettingen en uitleggen te geven!
Stella

Reactie op het boek Spirituele Kerst handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en oud en nieuw .029

Ik voel mij enorm bevoorrecht, dat ik deze reeks lessen van de spirituele kerst op mijn pad ben tegengekomen. Mijn spirituele zoektocht leek altijd een eenzame weg, omdat ik met niemand werkelijk mijn geloof leek te kunnen delen. Maar nu ervaar ik, door actief mee te doen met deze serie lessen, dat ik door een diep transformatieproces ga. Hierbij ervaar ik de energie van een gemeenschap die werkelijk het spirituele pad gaat. Dat voert mij verder. En mijn eerdere inspanningen zie ik nu beloond, aangezien ik deze dagen in korte tijd zeer veel dieper in bewustzijn kan doordringen. Stephan

Heel hartelijk dank voor deze beschouwingen, het is echt een prachtig geschenk om ze te beluisteren. Ze zijn zeer duidelijk en helder. Sylvia

Dank, hartelijk dank voor deze innerlijke reis die mij zoveel dagen dagelijks heeft gevoed. Ik zal de teksten nog regelmatig lezen om een steeds dieper besef te krijgen. Dank voor al het werk dat jullie erin gestoken hebben.
Thea

Ik dank het team voor het geweldige geschenk dat we de afgelopen 16 dagen mochten ontvangen. De teksten hebben me diep geraakt. Herkenning, verwondering, liefde, inspirerend.
Therese

Hartelijk dank voor deze heldere handreiking gedurende deze periode. Voelbaar geschreven vanuit een liefdevol open hart.
Toine

Reacties op het boek Spirituele Kerst handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en oud en nieuw .034

Dank! Wat een fantastisch begin van het nieuwe jaar. Ik hoop van harte dat jullie dit volgend jaar herhalen en dat jullie team ook iets dergelijks gaat doen voor Pasen.
Vivienne

Het heilige, de Heilige Geest heeft mij naar deze site gebracht. Ik wilde zo graag een begeleiding hebben bij de heilige dagen en nachten. En die heb ik nu ontvangen. Dank u.
Willy

BESTEL HET BOEK ‘SPIRITUELE KERST’

ORDER THE BOOK ‘SPIRITUAL CHRISTMAS’