Diepere betekenis van kerst en het kerstverhaal over de geboorte van Jezus volgens Omraam Aïvanhov

De geboorte van Jezus kan op drie manieren worden begrepen: als een historisch verschijnsel, als een psychisch en mystiek verschijnsel en als een kosmisch verschijnsel. Vandaag wil ik me richten op het mystieke fenomeen.

Van de bijbelse evangelisten was Lucas het meest geleerd. In zijn verhaal over de geboorte van Jezus openbaarde hij de gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden in de ziel van de mens in de vorm van beelden. Vandaag zal ik je die symbolische beelden tonen.

Om het Christuskind geboren te laten worden, moeten er ouders zijn, een vader en een moeder. De vader, Jozef, is de denkgeest (mind) en de moeder, Maria, is de ziel. Wanneer het hart en de ziel puur zijn, wordt het Kind geboren, niet dankzij de denkgeest, maar dankzij de Universele Ziel, de Heilige Geest in de vorm van Vuur of goddelijke Liefde, een zuivere vlam die het menselijke hart binnenkomt en bevrucht.

De ziel en het hart vertegenwoordigen het vrouwelijke, ontvankelijke principe, terwijl de denkgeest het mannelijke principe vertegenwoordigt. Tezamen prepareren ze de omstandigheden waardoor de Heilige Geest, de Universele Ziel of het Vuur, bezit kan nemen van de ziel van Maria. Dan kan het Christuskind geboren worden. Maar aangezien deze geboorte moet plaatsvinden in alle drie de werelden, moet het kind ook geboren worden op het fysieke, stoffelijke vlak. Je ziet dat dit alles complexer is dan je jezelf had voorgesteld.

Wanneer Maria en Jozef onderdak zoeken in een herberg, is er voor hen geen plaats. Dat betekent dat menselijke wezens die druk zijn met eten, drinken en zichzelf vermaken geen ruimte hebben voor de ingewijde die het Kind ontvangen heeft. Waar kan hij heen gaan met dit goddelijke Kind, dat als een Licht in hem tot ontwikkeling is gekomen omdat hij het heeft gekoesterd en gevoed?

Niemand zal de deur voor hem openen. Dat betekent dat niemand hem begrijpt. Maar wacht eens even… Daar is een stal. De stal en de kribbe zijn in de eerste plaats symbolen voor moeilijkheden met materiële omstandigheden. Ja, degene die woning heeft gegeven aan de Geest zal altijd ervaren dat mensen hem niet waarderen en dat ze weigeren hem te ontvangen.
Maar dankzij het licht dat door hem rond de kribbe wordt gespreid, zal hij van verre gezien worden door anderen die hem komen bezoeken.

De vijfpuntige ster, het Licht dat wordt vertegenwoordigd door een ster met vijf punten, is een absolute realiteit. Deze schijnt boven het hoofd van iedere ingewijde wiens vrouwelijke principe (hart en ziel) geboorte heeft gegeven aan het Christuskind, dat verwekt is door de Heilige Geest.
Dan moet de denkgeest (mind), Jozef, in plaats van jaloers te zijn en Maria af te wijzen zoals een lompe man zou doen (Het kind dat bij jou geboren is is niet van mij. Ga weg!),  voor haar buigen en zeggen: ‘Het is God zelf die het hart en de ziel van Maria tot bloei heeft gebracht’. Daartoe ben ik niet in staat.

De denkgeest moet niet haatdragend of boos zijn, maar vol van begrip en denken ‘Dit is iets dat mijn verstand te boven gaat …’  en bereid zijn Maria onderdak te verlenen en te beschermen. Maria afwijzen komt neer op de helft van iemands wezen verloochenen. Dan word je als hen die puur intellectueel en rationeel zijn, alle emoties hebben uitgebannen, alle ontvankelijkheid, alle zachtmoedigheid, bescheidenheid en vriendelijkheid. Veel mensen verstoten Maria verstoten omdat zij ervoor heeft gekozen de Heilige Geest te ontvangen.

Je moet begrijpen dat Maria en Jozef symbolen zijn van het innerlijke leven: zij die Maria ontkennen zijn droog en koud, hun denkgeest is kritisch, ontevreden, destructief … Jozef was niet zo. In tegendeel, hij respecteerde Maria en hield haar bij zich, terwijl hij tot zichzelf zei ‘Oh, zij verwacht een kind … ik zal haar beschermen want zij heeft mijn hulp nodig.’

En wat is de ster. Het is een verschijnsel dat onvermijdelijk zal plaatsvinden in het leven van een ware mysticus, een werkelijke ingewijde. Boven zijn hoofd verschijnt een ster, een lichtend pentagram. ‘Dat wat boven is, is gelijk aan dat wat beneden is; en dat wat beneden is, is gelijk aan dat wat boven is.’ Daarom is er sprake van twee vijfpuntige sterren: de mens zelf is een levend pentagram, en wanneer hij de vijf deugden van vriendelijkheid, rechtvaardigheid, liefde, wijsheid en waarheid volledig heeft ontwikkeld, verschijnt een ander pentagram in de vorm van een licht dat  hem vertegenwoordigt in de hogere gebieden.

Dit licht, deze Ster die schijnt boven de stal, wijst erop dat iedere ingewijde die de levende Christus in zich heeft, een licht uitstraalt dat kalmeert en voedt; troostend, helend, zuiverend en revitaliserend licht. Wanneer dit licht fel genoeg schijnt om vanuit de verte gezien te worden door anderen, weten zij dat er zich iets bijzonders manifesteert door dat wezen. Het is de Christus.

Laten we terug gaan naar de stal. In deze stal waren geen herders of kudden, alleen de os en de ezel.  Waarom? Het verhaal is door de eeuwen heen steeds opnieuw verteld zonder te zijn begrepen omdat de kennis over de universele symboliek verloren is gegaan.

De stal staat voor het fysieke lichaam en we weten dat in oude tijden de os, de stier, stond voor het voortbrengende principe. In Egypte was bijvoorbeeld de stier Apis het symbool voor vruchtbaarheid. De stier staat onder invloed van Venus en representeert de seksuele kracht. De ezel staat onder de invloed van Saturnus en representeert de persoonlijkheid, de lagere natuur van de mens, de oude Adam, koppig maar een goede dienaar. Hier zijn de twee dieren die wachten om Jezus te kunnen dienen. Maar hoe kunnen ze hem dienen?. Ik zal een groot mysterie voor je onthullen.

Wanneer een mens begint met werken aan zichzelf, komt hij in conflict met zijn persoonlijkheid en zijn sensualiteit. De ingewijde is iemand die in staat is om deze twee krachten te beheersen en voor hem aan het werk te zetten. Niet door ze te vernietigen, want ze worden niet verjaagd of gedood. Ze zijn aanwezig bij de geboorte, maar wat doen ze? Ze ademen op het Christuskind en verwarmen hem met hun adem!

Wanneer de ingewijde in staat is om de ezel en de os te transformeren in zichzelf door hen aan het werk te zetten, verwarmen ze het nieuwgeboren kind met hun adem. Deze krachten zijn er dan niet meer om hem te kwellen, op een dwaalspoor te leiden of lijden te veroorzaken. Nee, zij zijn nu leven-gevende krachten. Adem is leven! Zo zie je dat de adem van de os en de ezel doen denken aan de adem van God waarmee de eerste mens leven werd ingeblazen. De os en de ezel dienen het Christuskind. Dat betekent dat allen die de Christus in zich hebben worden bediend door hun persoonlijkheid en hun sensualiteit. En zodra je deze aan het werk zet, zijn dit buitengewoon nuttige krachten.

Nu verschijnt er een engel aan de herders die eigenaar zijn van de stal. Terwijl ze de wacht houden over hun schapen in het veld kondigt de engel de geboorte van Jezus aan. Ze zijn verbaasd en werpen zich ter aarde voordat ze hun lammeren oppakken en deze als een offer naar Jezus brengen.

Dit betekent dat allen die deel hebben aan ons fysieke lichaam, dat zijn onze verwante geesten (al of niet geïncarneerd) en onze wereldlijke goederen (gesymboliseerd door de schapen, lammeren en honden) worden gewaarschuwd voor wat heeft plaatsgevonden. Ze worden gewaarschuwd omdat ze deel hadden aan de vorming van deze stal (het fysieke lichaam). En dan komen ze aanrennen en roepen tot zichzelf  ‘O mijn hemel, nooit hebben we gedroomd dat zo’n grote eer zou worden geschonken aan onze stal!’

Iedereen staat te popelen om het kind te dienen. Wanneer aan de verwante geesten op aarde en daarbuiten het nieuws verteld is van de geweldige gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in je hart en in je ziel,  komen ze je geschenken brengen en buigen ze voor je.  Ja iedereen in de wereld staat te popelen om het Kind te dienen. Maar reken niet op enige hulp als je nog geen geboorte hebt gegeven aan het kind. De engelen zijn er om hen te dienen in wie het Christuskind is geboren, niet jijzelf, maar het goddelijke beginsel in je, de Christus, de zoon van God.

Laten we nu eens kijken naar de symboliek van de kribbe. Ja, waarom werd Jezus geboren in een kribbe op een stapel stro, en niet in een paleis of een prachtige tempel? Alles in het evangelische kerstverhaal is symbolisch, maar weinig mensen hebben een vermoeden over de diepere betekenis.

Je zult begrijpen in welk deel van je lichaam de kribbe zich bevindt, als je je mijn voordrachten over het hara-centrum herinnert. Daarin heb ik uitgelegd welke rol het hara-centrum speelt in het spirituele leven van de ingewijde, wanneer hij weet hoe hij ermee moet werken. 

Hara verwijst naar de buik, het centrum dat zich enkele centimeters onder de navel bevindt. In het verleden was dat centrum bij iedere ingewijde bekend;  Jezus verwees daar naar toen hij zei ‘Die in mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien’ (Johannes 7:38). Dit is het Hara-centrum, de kribbe waarin Jezus werd geboren, tussen de stier en de ezel…. of de lever en de milt.

Ik zie dat je verbaasd bent. Je denkt misschien dat Jezus geboren zou moeten worden in het hoofd, in de denkgeest. Heb je ooit een baby geboren zien worden uit het hoofd van de moeder? De maag, de darmen en de buik worden beschouwd als vieze en walgelijke plaatsen, maar het blijft een feit dat God die plek heeft uitgekozen voor de instandhouding van de mensheid.

Daar, in het Hara-centrum, moet de leerling zijn nieuwe bewustzijn, het Christuskind, tot geboorte stuwen. Niets is belangrijker en hoger dan het werken aan de geboorte van het goddelijke Kind in je. Wanneer je je doel hebt bereikt, zullen hemel en aarde van vreugde zingen, en vanuit de vier hoeken van de aarde zullen wezens het nieuwgeboren Licht zien en geschenken brengen.

Natuurlijk, Herodes (er is alrijd wel een Herodes) zal woedend zijn en zal proberen het Kind te doden. Hij zegt tegen de wijzen: ‘Ga en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind; en zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen’.

Gelukkig zullen er engelen zijn om je te waarschuwen, zoals de engel ook Jozef waarschuwde. ‘Sta op, neem het kind en zijn moederen vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen’. De wijzen ontvingen ook het bevel om niet terug te keren naar Herodes, en ze gingen via een andere route terug naar hun land.

Dit betekent dat allen die dicht bij Jezus zijn, dicht bij het Christus-principe, niet langer meer dezelfde weg als voorheen kunnen volgen, zij moeten een andere richting op gaan. Daar had je waarschijnlijk niet aan gedacht. Alles is zo diepzinnig, zo mysterieus!

Voor mij is het ongelofelijk buitengewoon. En geloof me, ik vind niets uit, ik pas de Wetenschap precies toe zoals ik deze heb ontvangen, de ware Wetenschap.  De meerderheid van de mensen is tevreden met een min of meer oppervlakkige en beperkte visie op de evangelische verhalen, maar de inhoud van de verhalen, de betekenis, is voor de ingewijden.

Ik zal niet het hele hoofdstuk van het evangelie van Lucas uitleggen. Ik wilde alleen maar een hoek van je innerlijke leven belichten om je te laten zien dat de geboorte van Jezus een mystieke gebeurtenis is die in iedereen kan plaatsvinden. Als je het beeld in gedachten houdt van de kribbe, met Jozef, Maria en het Kind tussen de os en de ezel, en de ster die boven de stal schijnt, zul je na verloop van tijd de betekenis begrijpen.

Bron: gedeelte uit het boek ‘Christmas and Easter in the Initiatic Tradition’ van Omraam Aïvanhov