Verdiepingsdag op woensdag 4 oktober 2017 in Doornspijk: Mysteriën van geboorte, leven en dood

FLYER DOWNLOADEN (PDF, 2 A4)

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor de eerder aangekondigde verdiepingsmidweek van www.spiritueleteksten.nl . Deelnemen aan de verdiepingsdag over ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’ op 4 oktober 2017 in Doornspijk kan nog wel.

Centraal in het programma staan drie lezingen die aansluiten op het gratis online-programma ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’ en het nieuwe boek ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood – een nieuwe mens worden’ van André de Boer en René Stevelink. De sprekers gaan na hun inleiding in gesprek met de deelnemers in de zaal.

 

PROGRAMMA

10.00 ontvangst met koffie en thee

10.30 woord van welkom door dagvoorzitter

11.00 lezing André de Boer : Het innerlijke christendom over geboren worden, sterven en herleven

Binnen het uiterlijke christendom, dat zich in talloze vormen openbaart, groeit de ontvankelijkheid voor innerlijk begrip van het nieuwe testament en andere geschriften uit het vroege christendom. Zo komt bij steeds meer mensen een besef van eenheid van al het bestaande tot ontwikkeling en ontstaat er dieper inzicht in de universele, bevrijdende weg die we als individu, als groep en als mensheid kunnen gaan.

13.00 vegetarische warme lunch

14.00 lezing Jaap Dijkstra : Leven vanuit een allocentrisch perspectief

De noodzakelijke taalontwikkeling bij kinderen heeft als tegenkant dat zij het oorspronkelijke perspectief van waaruit ze waarnemen vergeten. Het moet toch mogelijk zijn om tijdens de persoonlijke ontwikkeling dit perspectief te blijven herinneren. Het boek ‘Het kind van overal en nergens’ wil hier een aanzet toe geven.

15.00 koffie en thee

15.30 lezing Peter Teunis : Omgaan met de tegengestelde krachten van het leven

Op aarde verandert altijd alles. De natuur, die de bron is van alle leven, is tegelijk de bron van alle afbraak, van de dood. Dit principe kun je ook moeilijk over het hoofd zien, want je bent er zelf, als mens, aan onderworpen. Ieder mens is op dit punt een ervaringsdeskundige. Nu kun je je afvragen: waarom is dit zo? Waarom verouderen bouwwerken eigenlijk? Waarom komen denkbeelden op in mensen, maken soms miljoenen enthousiast, en verkeren uiteindelijk in hun tegendeel? Zijn er misschien eenvoudige, zichtbare principes te ontdekken?

17.30 afsluiting door de dagvoorzitter en een broodje om mee te nemen

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Kosten: € 75,– all-in (contant of met pin te voldoen aan de receptie)
  • Locatie: Conferentiecentrum Noverosa, het is mogelijk om met een auto te worden opgehaald vanaf NS-station ’t Harde (aan de spoorlijn Amersfoort – Zwolle) en weer te worden teruggebracht voor € 2 per rit. Dit graag telefonisch doorgeven aan Noverosa: 0525-659110
  • Adres: Badweg 12, 8085 RL Doornspijk
  • Aanmelden: via online-formulier of info@rozekruispers.com .

FLYER DOWNLOADEN (PDF, 2 A4)