Tien logia van het evangelie van Thomas opgenomen in het boek ‘Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood’

     

In het boek Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood wordt meerdere malen verwezen naar logia uit het Evangelie van Thomas, een verzameling van opgeschreven woorden van Jezus die waarschijnlijk ouder zijn dan de evangeliën in de Bijbel. Hieronder volgt een overzicht van de tien logia die in het boek worden genoemd.

1. Het evangelie van Thomas, logion 22, p. 46

Als jullie de twee één maakt,
en als jullie het innerlijk maakt als het uiterlijk,
en het uiterlijk als het innerlijk
en het boven als het beneden,
en als jullie het mannelijke en het vrouwelijke tot één maakt,
zodat het mannelijke niet langer mannelijk zal zijn
en het vrouwelijke niet vrouwelijk,
als jullie ogen maakt in plaats van een oog
en een hand in de plaats van een hand,
en een voet in de plaats van een voet,
en een beeld in de plaats van een beeld,
dan zullen jullie binnengaan in het Koninkrijk.’

 

2. Het evangelie van Thomas, logion 2, p. 60

Laat hij die zoekt
niet ophouden met zoeken totdat hij vindt
en als hij vindt zal hij verontrust worden
en als hij verontrust is zal hij zich verwonderen
en hij zal over het  Al heersen.

3. Het evangelie van Thomas, logion 110, p. 61

Wie de wereld heeft gevonden
en rijk is geworden,
laat hij de wereld loochenen.

 

4. Het evangelie van Thomas, logion 42, p. 81

Word voorbijgangers

5. Het evangelie van Thomas, logion 7, p. 123

Gelukzalig is de leeuw
die door de mens wordt gegeten,
en de leeuw zal mens worden.
En vervloekt is de mens
die door de leeuw wordt gegeten
en de mens zal leeuw worden.

6. Het evangelie van Thomas, logion 5, p. 124

Ken dat wat voor je aangezicht is,
en wat voor je verborgen is,
zal je geopenbaard worden.
Want er is niets verborgen
dat niet geopenbaard zal worden.

7. Het evangelie van Thomas, logion 102, p. 127

Als een blinde een blinde leidt,
vallen beiden in een gat.

8. Het evangelie van Thomas, logion 34, p. 127

Wee hen, de farizeeërs,
want zij lijken op een hond
die in de voerbak van de ossen slaapt.
Want zelf eet hij niet,
noch laat hij de ossen eten.

9. Het evangelie van Thomas, logion 63, p. 141

Er was een rijk man met veel geld.
Hij zei: Ik zal mijn geld gebruiken
om te zaaien, te oogsten, te planten
en mijn schuren te vullen met vruchten,
zodat ik aan niets gebrek heb.
Dit was wat hij dacht in zijn hart.
En die nacht stierf hij.
Wie oren heeft die hore.

 

10. Het evangelie van Thomas, logion 3, p. 145

Als zij die jullie leiden zeggen:
Zie, het koninkrijk is in de hemel,
dan zullen de vogelen des hemels jullie voor zijn.
Als zij zeggen: het is in de zee,
dan zullen de vissen jullie voor zijn.
Maar het koninkrijk is binnenin jullie en buiten jullie.
Als jullie jezelf kennen zullen jullie ook gekend worden en zullen jullie weten dat jullie zonen
van de levende Vader zijn.
Maar als jullie jezelf niet kennen dan zullen jullie in armoede zijn; dan zijn jullie de armoede.