Proloog van het Evangelie van Johannes. In den beginne was het Woord.

 

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;
5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Proloog Evangelie van Johannes 570

6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes;
7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.
9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;
13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

Citaaten spirituele teksten Evangelie van Johannes proloog

14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 15 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik.

16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;
17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

Bron: Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, de verzen 1 t/m 18 (proloog van het Johannes Evangelie), vertaling NBG 1951

4 gedachten over “Proloog van het Evangelie van Johannes. In den beginne was het Woord.

 1. Rob Bernink

  Verlichting
  Een goede vriend zei tegen mij: “Ik zal je eens iets laten zien.” Ik was verrast en mijn ogen richtten zich omhoog. Ik keek in een tsunami van fel wit stromend licht. Het was niet de zon maar het voelde zo heet dat ik dacht er een zonnesteek van te krijgen. Ik draaide mijn hoofd weg en zag het licht niet meer.

 2. Dolf

  Mijn broer vroeg mij: “Wat is de oorsprong van energie?”
  Half 2 ’s nachts en via whatsapp. Maar ach, zo’n vraag krijg ik niet elke dag. Nadat ik begreep dat hij geen informatie zocht over energietarieven en ook geen formules over Joules en Watts wilde, ging ons gesprek verder.
  Ik antwoordde: “Voor zover mij bekend is het ontstaan van energie nog nooit aangetoond. De kosmos lijkt te bestaan uit een “constante” hoeveelheid energie die alleen maar van vorm veranderd. Zelfs materie (massa) is een vorm van energie. Gestolde energie als het ware.”
  Mijn broer: “Dus energie gaat vooraf aan alles wat we kennen en zijn?”
  Ik: “Zo kun je het wel zeggen ja, of nog sterker: alles wat we kennen en zijn IS (een vorm van) energie.”
  Mijn broer: “Causaal bekeken is God de oorzaak van energie. Of God is tenminste energie of misschien meer dan dat.”
  Ik: “Ja het kan haast niet anders. Je ontkomt niet aan de vraag: “wat was er vóór de oerknal?” De wetenschap brengt ons hier niet veel verder. Maar er zijn wel vele mystieke benamingen voor de verschillende “ietsen” en “oorzaken”. Ik zou zeggen: de schepping is gestolde God 😉 “.
  Dit vond ik achteraf een beetje lomp gezegd. Iets wat zo levend en vibrerend is, aanduiden als gestold is toch wel een beetje te simplistisch. Gelukkig had ik er een knipoog smiley achter gezet, dat verzacht een beetje.
  Mijn broer: “Ja, this is it, het is fijn om daarop af te stemmen”.

  Eigenlijk snoerde hij mij daarmee de mond. Is deze “afstemming” nou niet precies waar het alle ware religie om te doen is? Alle theorieën, benamingen en filosofieën vallen daarbij in het niets. Wie zich kan (en wil) afstemmen is een begenadigd mens. Wat moest ik daar nou op antwoorden?

  Een bijbelcitaat kwam op dat moment wel ineens heel sterk in mijn brein opzetten: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God”. Ik overwoog nog dat aan mijn broer voor te leggen maar deed het niet. Hij wou ook weer verder met zijn boek en dan slapen. Maar ondertussen googlede ik “Proloog Johannes Evangelie” omdat ik wist dat het daar uit kwam. De eerste “hit” was deze site en dat vind ik dan toch wel weer heel mooi. Als een cirkel die zich sluit. Ik beluisterde ook de mooie voorleesstem. Is het “geloven” van vers 7 niet hetzelfde als het “afstemmen” waar mijn broer over sprak? Ik dacht alleen nog maar: “Amen”.

  O ja, en ik dacht ook: “Zal ik het gesprek met mijn broer hier als reactie vermelden?”. U weet het antwoord inmiddels.

  Bedankt lieve broer voor deze mooie vraag.

  Bedankt makers van deze mooie website spiritueleteksten.nl

 3. Carla

  Wat een prachtige tekst uit het Johannes Evangelie. Het heeft bij mij een andere dimensie gekregen, het verstandelijk begrijpen van de tekst kan ik nu omarmen met de liefde vanuit mijn hart. Fijn dat deze tekst door u is geplaatst.

 4. Liesbeth van Vondelen

  Wie een volgende stap zou willen zetten om echt verder tot het begrijpen en beleven van het Woord en de proloog van het Johannes evangelie zou willen komen, zou de boeken van Mieke Mosmuller kunnen lezen. Al haar werk gaat over het Woord en het begrijpen van Christus. Zij is de modernste en vernieuwendste leraar van de huidige tijd om het Christusmysterie echt te kunnen beleven en begrijpen. Haar website en boeken vind je onder http://www.occident.nl

Reacties zijn gesloten.