Het spirituele werk afstemmen op de noodzaak van het moment

 

We kennen de gevolgen van een in het water rollende steen. Zodra de steen het wateroppervlak raakt, manifesteert zich een cirkelvormige golf, die zich in steeds wijder kringen voortplant, en tenslotte in het onmerkbare vervloeit. Deze beweging, waarmee we zo vertrouwd zijn, steunt op een kosmische wet. Wanneer twee voorwerpen elkaar ontmoeten, plant de daardoor ontbonden kracht zich in cirkels voort.

In alle gebieden van geest en stof ontmoeten we hetzelfde verschijnsel. Terzake van licht, geluid, etherische vibraties, golven van gedachtekracht enzovoort, constateren wij de voortplanting van de manifestatie in kringvorm. In overeenstemming met deze wet spreken wij in esoterische kringen van krachtcirkels.

De kracht wordt uitgestort en ze grijpt steeds wijder om zich heen, tot ze zich in het al oplost. We dienen eruit te leren, dat de krachtuitstorting die de beweging voortbracht, zich steeds moet herhalen, wil ze tenslotte blijvend resultaat scheppen. En ziedaar, daar duiden we op een nieuwe, een andere kosmische wet, namelijk de wet van herhaling.

Stel u voor, dat een groep mensen op een bepaalde vibratie moet leren reageren. De vibratie of klankcompositie wordt voortgebracht en vervloeit na enige ogenblikken buiten het assimilatievermogen. Een nieuwe klank, op dezelfde toonhoogte, is nodig, steeds weer herhaald, totdat eindelijk de groep mensen blijk gaat geven van reactie, van vervulling.

Zodra het resultaat te constateren valt, is een andere compositie nodig, om een nieuwe stap in de beoogde richting te leiden. De compositie dient steeds te worden afgestemd op tijd, rede en zede. De werkers in de wijngaard van de Heer moeten daarom, zoals sommigen terecht hebben opgemerkt, bij voortduring intelligent zijn.

De methode van werken dient zich bij voortduring aan te passen bij de omstandigheden. De werker die maar wat napraat en nabeleeft wat behoort tot een reeds vergleden krachtcirkel, is niet in staat de nieuwe composities te horen van de tot in extenso intelligente en diligente oudere broeders van het Rozenkruis.

4 werk aanpassen aan omstandigheden oudere broeders van het Rozenkruis Jan van Rijckenborgh citaat spirituele teksten spreukDenk nimmer dat de menselijke levensgolf statisch is. Tal van geweldige krachten werken op haar in, en iedere impuls is afgestemd op de noodzaak van het moment. Deze zekerheid voert ons tot verstrekkende consequenties.

In de Bijbel wordt gezegd: ‘Er is vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert.’ Er is innige blijdschap in het hart van de esoterist als hij tot de ontdekking komt, dat een krachtig mens, die zijn dynamische energie op onjuiste wijze toepaste, in de juiste richting gaat werken. Hij weet dan dat aan de pioniersgroep een krachtige werker wordt toegevoegd.

Bron: De Roep der Rozenkruisers Broederschap van Jan van Rijckenborgh