Het bevrijdende pad: van ik-bewustzijn naar ziele-bewustzijn naar geest-bewustzijn

2 wat is bewustzijn en ontwaken in het Licht citaat spirituele teksten spreuk

Wat is bewustzijn? Bewustzijn op zichzelf is een neutraal vermogen van de dialectische mens. Het is – zoals het woord zegt – het vermogen zich bewust te zijn van dingen, werkingen, krachten, situaties en gebeurtenissen binnen ons en buiten ons. Het is één van de hoogste vermogens van de aardse mens. Het is het vermogen om te weten – niet weten in de zin van verzamelde kennis – maar telkens in het nu weten dat ‘iets’ er is.

Het is moeilijk om bewustzijn met woorden te beschrijven omdat het geen ding maar een werking is, een werking die zich in ieder van ons voltrekt. Nu kan ons bewustzijn volledig gevuld zijn met ballast. We spreken dan van ik-bewustzijn of puur ego-centrisch bewustzijn. Maar eigenlijk is het woord bewustzijn hier niet op zijn plaats, want er is geen of weinig ruimte om die ballast als zodanig te herkennen of er weet van te hebben.

Er kan ook ruimte zijn in het bewustzijn zodat die last wel ‘gezien’ wordt, men er wel deel aan heeft. Het bewustzijn kan bovendien de suggestie opvangen van een veel dieper gelegen bewustzijn, dat vanuit een geestelijk centrum in het hart werkzaam is. Die suggesties ontvangen  en de bedekking van het hart leren zien, dat is de voorwaarde voor het praktiserend leerlingschap in een Geestesschool. Daarom stelt de Geestesschool:  bewustzijnsstaat is levensstaat.

Ons bewustzijn is het gereedschap waarmee wij aan het werk moeten. Wat ons bewust is, hebben wij doorzien. Wat wij doorzien hebben, kunnen wij loslaten. Als wij werkelijk weten dat ballast dodelijke last is, dan gooien wij hem overboord, dan gaan wij die opeenhoping ban ik-aspecten stuk voor stuk verwijderen om het pad bloot te leggen naar de goddelijke kern in ons wezen.

Wij noemen dit pad: de weg van het ik-bewustzijn naar nieuw zielebewustzijn, ‘van zielenbewustzijn naar geest-zielebewustzijn; van geest-zielebewustzijn naar puur geest-bewustzijn; het pad gaat verder, maar onze woorden houden op om het te benoemen. De weg tot nieuw bewustzijn noemen wij ook de weg van het ontwaken; dat is het doorzien van de nacht, van het ik. Wie uit de nacht ontwaakt, is in het Licht. In hem is het Licht.

Bron: De stem van het rozenhart, woorden uit de tempel