De vele aanzichten van de Zon, gedicht uit Mani’s Lichtschat

 

Vele aanzichten heeft de Zon:
Daar is haar Licht, waarmee zij de wereld
en alle creaturen in haar verlicht.
Daar is haar Schoonheid,
die zij stralend over alle schepsels uitbreidt.

Daar is haar Vrede.
Zodra de wereld door haar wordt verlicht,
ontvangen alle mensen haar groet.
En zij geven elkander
de groet des Vredes door.

Daar is het Leven der Levende Ziel,
dat door de Zon wordt verlost uit alle ketens en banden.
Zij geeft aan de elementen hun kracht
en aan het ganse Kruis-van-Licht
geeft zij geur en smaak.

Zoals haar Licht stralender is
dan alle lichten in de wereld,
zo is ook haar Schoonheid
machtiger dan alle menselijk schoon.
Haar vrede overwint alle machten der wereld.

het licht van de zon Mani's lichtschatDe Verlossing, waarmee zij de Levende Ziel bevrijdt,
betekent oneindig veel meer dan alle andere bevrijdingen.
De Kracht, die zij aan de leden (van de ziel) verschaft,
is sterker dan alle andere krachten.

De Zon bezit nog een dieper drievoudig aspect,
wat het Mysterie van haar Eerste grootheid betreft:
Daar is de lading van haar schip.
De bol van haar schip is te allen tijde vol.
Hij neemt niet af zoals het schip van de maan.

Deze volheid openbaart het Mysterie
van de Vader der Grootheid,
uit wien alle goddelijke machten ontstaan.
Onaantastbaar neemt zij nooit af.

Haar Licht overtreft het licht
van alle sterren en lichten in de wereld
overeenstemmend met het Mysterie
van het Licht des Vaders.
Want Zijn Licht is machtiger
dan het licht Zijner eonen.

De Zon staat hoog boven alles.
De bergtoppen der aarde overstralend,
beantwoordt zij volkomen
aan het Mysterie van de Vader der Grootheid.
Daar ook Hij verheven is
boven alle bewoners van Zijn Land-des-Lichts.

Hij staat boven alle hoogten en bergen
van Zijn Lichtland.
Hij is te allen tijd en ure,
de hoogste Volheid van de vorm,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Bron: Mani’s Lichtschat