Kerstlezingen op 20 december 2017 in België: ‘Spirituele Kerst’ (Gent) en ‘Anders kijken naar Kerstmis’ (Hasselt)

KERSTLEZING 2017 IN GENT: SPIRITUELE KERST

Het rad van de tijd heeft ons nu op het punt van het jaar gebracht waarop de dingen tot een zekere rust komen. Die rust kunnen wij ook in onszelf vinden wanneer we ons ervoor openstellen. In de natuur heeft de zon haar laagste stand bereikt, en alles lijkt daar even op adem te komen.

Kosmisch gezien heeft de periode van Kerstmis tot Driekoningen altijd een diepe betekenis gehad voor de mens. Deze is op dit dieptepunt – tijdens de winterzonnewende – ontvankelijker voor bezinning. Er heerst dan stilte zowel buiten in de natuur als binnen in de intimiteit van de woning.

Kerstmis is meestal een verinnerlijkend feest, terwijl Nieuwjaar dan weer meer naar buiten is gericht. Het is een feest van welgezindheid en van goede wil. De kerstboom en de stal die worden uitgezet ademen vrede uit. Binnen is het gezellig warm, en buiten heerst de kou.

Wat betekenen al die elementen van dit verhaal? Wat kunnen we ermee aan in een wereld die dagelijks door allerlei geweld en bloedvergieten wordt geteisterd? Aan de hand van enkele teksten en verhalen gaan we ons diepere bezinnen op al deze elementen van het kerstverhaal.

De lezing is een goede voorbereiding op deelname aan het gratis online programma Spirituele Kerst.

Datum: woensdag 20 december 2018
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Adres: Lindenlei 12, Gent
Toegang: gratis

Informatie: www.rozenkruis.be

KERSTLEZING 2017 IN HASSELT: DE CIRKEL VAN HET LICHT – ANDERS KIJKEN NAAR KERST

Het verhaal rond de geboorte van Jezus kennen we wellicht allen min of meer. Doch welke boodschap schuilt er in deze mythe? Een boodschap die zo belangrijk blijkt dat ze bewaard is gebleven en 20 eeuwen heeft getrotseerd?

Begrijpen we die boodschap nog? Kunnen we de mythe nog lezen? Misschien zitten we vast aan de letterlijke betekenis van de woorden… Misschien hebben we het wat moeilijk om te doorgronden wat achter de taferelen tot ons allen spreekt? En de cirkel van onwetendheid te doorbreken om door te stoten tot het Licht van de cirkel die in elk mens rust?

Het kerstverhaal zou kunnen gaan over elk van ons. Over de aangekondigde geboorte van het kerstkind ín ons. Over de geboorte van het Licht ín ons.

De lezing is een goede voorbereiding op deelname aan het gratis online programma Spirituele Kerst

Datum: woensdag 20 december 2018
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Adres: CC Kunstlaan 5, Hasselt
Toegang: gratis
Informatie: www.rozenkruis.be