Cursus bij volksuniversiteit ‘s-Hertogenbosch vanaf 26 maart 2019: ‘Coornhert 1522-1590’

BESTEL HET BOEK COORNHERT

De volksuniversiteit van ‘s-Hertogenbosch organiseert in het najaar van 2018 in samenwerking met Stichting Rozenkruis de cursus ‘Coornhert 1522-1590: hoe een Amsterdams filosoof de grondlagen legde voor onze natie en voor een nieuwe wereld’ op vier dinsdagmiddagen. De cursus is voor een belangrijk deel gebaseerd op het boek Coornhert, licht in Europa van Jan Peter Burger. De cursusgevers zijn Johan van der Cammen, Peter Huijs en Dick van Niekerk. Na afloop van iedere les krijgen de cursisten een korte samenvatting mee. 

Als Willem van Oranje de “vader des vaderlands” is, dan is zijn vriend Dirck Volckertszoon Coornhert de eerste “denkers des vaderlands”. Deze Coornhert blijkt uitzonderlijk modern. Zijn denken en filosofie zijn superieur, zijn observaties prikkelend en zijn conclusies onafwijsbaar. Hij baseert zich op een oorspronkelijk en verinnerlijkt christendom, niet op het gezag van een letterlijk genomen Bijbel. Bruggenbouwer bij uitstek is zijn tolerantie voor andersdenkenden ongebruikelijk groot maar zijn geduld voor fanatici nihil. Behandeld worden onder andere:

  • Coornherts filosofie van de Gulden Regel en de perfectieleer;
  • Invloeden van filosofen als Plato, Aristoteles en Epicurus op de eerste Ethiek (Coornherts “Zedekunst is Wellevenskunst”) in onze taal;
  • Zijn grote invloed als bouwer van het Nieuwnederlands;
  • Zijn onvermoeibaar pleidooi voor vrijheid van denken en tolerantie tijdens de vele hoog oplopende religieuze twisten van zijn tijd;
  • Zijn perfectieleer, de leer van eigen verantwoordelijkheid en zelfvervolmaking, geplaatst tegenover de predestinatieleer van Calvijn en Luther;
  • Zijn rol als politiek adviseur van Willem van Oranje en als auteur van het Wilhelmus;
  • Zijn enorme invloed op het denken in de zeventiende eeuw en later.

Data: dinsdag 26 maart, 2,9 en 16 april 2019
Tijd: 13.30 – 15.30 uur
Adres: Havensingel 24, ‘s-Hertogenbosch
Cursuscode: CUL407
Kosten: € 74,-
Aanbevolen boek: Coornhert – licht in Europa
Informatie en inschrijven: VU Den Bosch