Dagelijks archief: 12 februari 2017

De bloedsziel die na het overlijden vrijkomt kan anderen tot een grote hulp zijn

bloedsziel arbeid in mensendienst.086

Het begrip bloedsziel verdient een nadere uitleg. U weet dat het spinale fluïde, het astrale   fluïde en de ethers, tezamen met de oersubstantie, de levensadem, het prana in de kosmos vormen. Deze levensadem, dit prana of deze zielesubstantie, mogen wij niet verwarren met geest.

Een bezield wezen is een organisme waarin deze levensadem van de kosmos is binnengevaren, ten gevolge waarvan dit organisme leven kan. Bij de mens is deze ziel vooral geconcentreerd – in bedoel bij de mens zoals u en ik – in het slangevuur, in het slangevuurstelsel. Het slangevuurstelsel, wij weten het, is de zetel van Lees verder

De Wijze maakt werk van zijn binnenste, strofe 12 van de Daodejing en een commentaar

Daodejing.012

De vijf kleuren verblinden het oog van de mens.
De vijf tonen verdoven het oor.
De vijf smaken bederven de smaak.
Dolle ritten en jachten brengen het menselijk hart in verdwaling.
Moeilijk te verkrijgen goederen brengen de mens tot verderfelijke daden.

Daarom maakt de Wijze werk van zijn binnenste en niet Lees verder