Mysteriën van Tao en de Daodejing is weer in druk verkrijgbaar – vermelding in het tijdschrift Bres juli/augustus 2022

BESTEL EBOOKBESTEL SOFTBACK

De bovenstaande foto toont de vermelding van het boek Mysteriën van Tao en de Daodejing – negen taoïstische thema’s en Lao Zi’s meesterwerk door Henri Borel. in het tijdschrift Bres, juli/augustus 2022. Dit vierde boek van Spirituele teksten bibliotheek was de afgelopen tijd alleen als e-book verkrijgbaar omdat de eerste druk was uitverkocht. Recent verscheen de tweede druk van deze uitgave.

Tao is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde, in de bomen, in de planten en de dieren, in de bergen en stenen. In cellen en atomen. Tao is ook in de mens. Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar. Verdiep je in thema’s van de Daodejing van Chinese wijze Lao Zi. Ervaar de diepe wijsheid in de alom geprezen Nederlandse vertaling door Henri Borel.

De Daodejing fascineert ons misschien omdat het iets in ons raakt dat we niet makkelijke kunnen benoemen. Het resoneert met iets geheimzinnigs dat diep in ons binnenste verscholen ligt, waarvan we ons vaag bewust zijn zonder dat we er precies f de vinger op kunnen leggen. We staan als het ware voor de poort van het mysterie en zijn naarstig op zoek naar de sleutel. Het vierde boek van de Spirituele teksten bibliotheek bevat naast alle teksten van het online-programma Mysteriën van Tao, ook alle 81 verzen van de Daodejing in modern Nederlands. Een geschrift waardoor je je hele leven kunt laten inspireren.

BESTEL EBOOKBESTEL SOFTBACK

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN ELLY NOOYEN