Recensie ‘Spirituele Kerst’ in het tijdschrift Reflectie

Reflectie, tijdschrift voor religie en spiritualiteit dat wordt uitgegeven door de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland, besteedt in het winter-nummer van 2015 aandacht aan het online-programma ‘Spirituele Kerst’.

In hun artikel ‘Kerst en spiritualiteit: online, in de kerk, in jezelf?’ (pdf) gaan de twee auteurs Christiaan & MaryJane de Moraaz Imans in op het genoemde online-programma van Pentagram boekwinkel en brengen het in verband met het gedachtengoed van de Vrij-Katholieke Kerk en persoonlijke overtuigingen. Hieronder volgt het eerste deel van dit artikel.

In onze tegenwoordige samenleving betekent de kerstperiode vaak een extra drukke of juist ontspannen tijd met familie en vriendenbezoek. En misschien ook naar de kerk? Met kerstmis zitten de kerken vaak ook voller en willen de mensen even de sfeer proeven van deze periode in de wintertijd. Het is immers de tijd dat de dagen weer iets lengen. We gaan weer naar het licht toe. Maar is er in deze tijd ook ruimte voor het werkelijk overdenken van wat kerstmis kan betekenen, of betekent voor jou persoonlijk?

In de vorige uitgave van Reflectie (het herfstnummer, pagina 29) staat een uitnodiging om deel te nemen aan een spirituele reis in deze periode. Op 22 december start de reeks van inspirerende mails.

Het online-programma ‘Spirituele Kerst‘ is van Pentagram boekwinkel in Haarlem. Het is een serie van 16 teksten die in de kerstperiode dagelijks per e-mail ontvangen worden, vanaf 22 december, de dag na de winterzonnewende – tot en met 6 januari , de dag van driekoningen of Epifanie. Inschrijven kan via www.spiritueleteksten.nl .

De teksten stellen je in staat je te bezinnen op de esoterische betekenis van het kerstfeest en van de kerstperiode. Door je aandacht daarop te richten schep je een ontvankelijkheid voor een bijzonder spiritueel proces: het pasgeboren Licht in jezelf tot werkelijkheid brengen. Dat kerstwonder is het (verder) ontwaken en werkzaam worden van het goddelijke in de mens. Dat kan (opnieuw?) het begin zijn van een spirituele weg die nooit eindigt. Het werkelijk ontmoeten.

Een bijzondere periode is 24 december tot en met 6 januari. Er wordt gesproken over ‘De Kerstnacht en de twaalf heilige nachten’ die daarop volgen tot Driekoningen of Epifanie, dus de kersttijd. Een spirituele tijd waarin we verbonden kunnen raken met ons werkelijke Zelf. Dat kan ervaren worden in dromen en meditatie.

De reis van Jozef en Maria naar Bethlehem is ook een innerlijke, spirituele reis waarop de mens geleidelijk afdaalt in de diepere lagen van zijn eigen wezen, naar de ziel. Daar ontmoet hij het goddelijk Kind, hoort en ervaart de goddelijke grondtoon die ten grondslag ligt aan de wereld. Deze toon en het Woord van God waarmee het Evangelie van Johannes begint zijn één en dezelfde:

“In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen.”

De teksten van Pentagram boekwinkel zijn afgestemd op de dagen in de kerstperiode en geïnspireerd op Het Aquarius Evangelie van Levi (Dowling). Dit evangelie is verbonden met de traditie van het esoterisch christendom en het gnostieke christendom. Daarentegen is het gnostische christendom overtuigd van je persoonlijke waarheid zonder kerkelijk gezag.

Ieder is op reis en door inzicht in je zelf te ontwikkelen, ontdek je waar je vanaf stamt en waar je bestemming is. In de kerstperiode kan het bewustzijn zich opnieuw verankeren in wat Christus ons als ‘spijze’ aanbiedt. Misschien wel een periode van herijking van ons zelf.

De Vrij-Katholieke Kerk leest uit de Nag Hammadi-geschriften als bron voor verdieping en studie. In de authentieke Leer (Codex VI, Boek 3) uit de Nag-Hammadi-geschriften, valt bijvoorbeeld te lezen:

“Christus, de bruidegom van de ziel, bracht de ziel het Woord in het verborgene. Hij gaf het haar in de mond, opdat zij het als spijze eten zou en legde het Woord als balsem  op haar ogen, opdat zij zou kunnen zien met haar bewustzijn – zielsvermogen – , en haar verwanten – de zielen der rechtvaardigen – zou herkennen en zich haar wortel – de grote Sophia – zou herinneren. Dan zou zij zich weer verbonden weten aan de stam waaruit zij oorspronkelijk ontsproten was, waardoor zij het hare mocht ontvangen en het stoffelijke achter zich zou laten”.

Het is een loffelijk streven van Pentagram boekwinkel om de tijd van spirituele bezinning en beleving tijdens de zogenaamde ‘twaalf heilige nachten‘ een extra impuls te geven door enkele gedachten vanuit de tradities van het esoterisch christendom en het gnostieke christendom aan te reiken…

DOWNLOAD HET HELE ARTIKEL OVER SPIRITUELE KERST IN REFLECTIE