Lezingen op de verdiepingsmidweek 2017 ‘mysteriën van geboorte, leven en dood’ in Doornspijk

LEES MEER OVER DE VERDIEPINGSMIDWEEK 2017

Van 3 t/m 5 oktober 2017 wordt op het conferentiecentrum Noverosa in een bosrijke omgeving op de Veluwe de verdiepingsmidweek over het thema ‘mysterie van geboorte, leven en dood’ gehouden. Hieronder volgt een korte beschrijving van de lezingen die op het programma staan.

Jacob Slavenburg: REIS LANGS DE MYSTERIËN
Er loopt een gouden draad door de mensheidsgeschiedenis. Hoe onzichtbaar ook voor velen, er is een stille groei van bewustzijn. We zullen p deze reis bij enige markante punten op deze ontwikkelingsweg stilstaan.

Ankie Hettema: VERHALEN ALS TROOST BIJ VERLIES
Verlies raakt aan alle niveaus van leven. Het roept een scala van gevoelens op: van droefheid, angst en agressie tot schuld en verwarring, maar ook opluchting. Echte verhalen liegen niet; zij prikkelen tot verrassing, tot ontdekking. In de lezing nemen verhalen ons mee hoe wij, naar verlies kunnen kijken, waar een waarheid wordt vrijgemaakt, die in ons te wachten ligt – om onthuld te worden.

André de Boer: HET INNERLIJKE CHRISTENDOM OVER GEBOREN WORDEN, STERVEN EN HERLEVEN

Binnen het uiterlijke christendom, dat zich in talloze vormen openbaart, groeit de ontvankelijkheid voor innerlijk begrip van het nieuwe testament en andere geschriften uit het vroege christendom. Zo komt bij steeds meer mensen een besef van eenheid van al het bestaande tot ontwikkeling en ontstaat er dieper inzicht in de universele, bevrijdende weg die we als individu, als groep en als mensheid kunnen gaan.

Peter Teunis: DE TEGENGESTELDE KRACHTEN VAN HET LEVEN

Op aarde verandert altijd alles. De natuur, die de bron is van alle leven, is tegelijk de bron van alle afbraak, van de dood. Dit principe kun je ook moeilijk over het hoofd zien, want je bent er zelf, als mens, aan onderworpen. Ieder mens is op dit punt een ervaringsdeskundige. Nu kun je je afvragen: waarom is dit zo? Waarom verouderen bouwwerken eigenlijk? Waarom komen denkbeelden op in mensen, maken soms miljoenen enthousiast, en verkeren uiteindelijk in hun tegendeel? Zijn er misschien eenvoudige, zichtbare principes te ontdekken?

Jaap Dijkstra: LEVEN VANUIT EEN ALLOCENTRISCH PERSPECTIEF

De noodzakelijke taalontwikkeling bij kinderen heeft als tegenkant dat zij het oorspronkelijke perspectief van waaruit ze waarnemen vergeten. Het moet toch mogelijk zijn om tijdens de persoonlijke ontwikkeling dit perspectief te blijven herinneren. Het kinderboek ‘Het kind van overal en nergens’ wil hier een aanzet toe geven.

Leo Duivenvoorden: DE BETEKENIS VAN ONS LEVENSEINDE

Als wij vinden dat ons leven zin heeft, hoe zit het dan met ons levenseinde? Wat kan daarvan de betekenis zijn? Nu we in onze westerse maatschappij steeds verder gaan op het pad van het zelfgekozen levenseinde, is het doorgronden van de betekenis van leven én dood urgenter dan ooit. Zijn er openingen te vinden waardoor een nieuw licht op dit vraagstuk kan gaan schijnen?

ONLINE INSCHRIJVEN VOOR DE VERDIEPINGSMIDWEEK 2017

DOWNLOAD DE BROCHURE (PDF, 2 A4)