Recensie Het kind van Overal en Nergens – Overpeinzing, Krista, mijn vader kun je niet zien

BESTEL HET KIND VAN OVERAL EN NERGENS

Column van Jan Koops in de Ooststellingwerver

Zoals een auto niks kan zonder benzine en een computer niks kan zonder stroom, zo kan jij niks zonder mij. Dit zijn citaten uit het schitterende boek Het kind van Overal en Nergens van Jaap Dijkstra, oud-inwoner van Oosterwolde, voormalig predikant in Friesland end en destijds een van mijn HBO-docenten.

‘Een spannend en leerzaam boek voor de jeugd vanaf negen jaar’ zo vermeldt de achterkant. Maar ook ik, 63 lentes inmiddels, heb het in één adem uitgelezen. En dat niet zozeer vanwege de spanning (dat ook!) en niet zozeer vanwege de herkenbaarheid (dat ook!), maar vooral vanwege de de rijkdom aan ‘universele levenslessen en filosofische en spirituele thema’s, zoals de achterkant belooft.

Kinderen vanuit diverse levensbeschouwelijke achtergronden zullen zich herkennen in de belevenissen van Sem, zoon van een boswachter. Sem maakt dingen mee die in zijn omgeving niet worden begrepen. En dat maakt dat zijn leven niet altijd zonder hobbels verloopt.

Maar naarmate hij meer op die bijzondere ervaringen en zijn daarop gebaseerde intuïtie vertrouwt, geeft hij zich er ook steeds meer aan over. Dat leidt tot een dieper inzicht in het geheim van het leven. En het zorgt er voor dat hij goed leert omgaan met bedreigingen, angsten en verlieservaringen.

Is het daarmee een boek vol theologische en filosofische beschouwingen? Nee! Het is een spannend boek waarin vriendschap, pesterijen, hutten bouwen en valkuilen en dergelijke veel herkenning zullen oproepen. Maar de rode draad in het boek verwijst naar dat wat boven het alledaagse uitstijgt.

En daarmee leren kinderen op een speelse manier ontvankelijk te zijn, om contact te krijgen met … Ja met wat eigenlijk? Waar staat Krista voor? Het meisje waar Sem in zijn bijzondere ervaringen contact mee heeft? Is het Krista, of wellicht Christus. En die vader die je niet kunt zien? Is dat … Vult u na lezing zelf maar in.

Het wordt allemaal aangestipt, maar niet verder geduid. Dát is denk ik de kracht van dit boek. Het leert kinderen die opgroeien in een wereld waarin verstand en feitenkennis belangrijk lijken te zijn, oog en oor te krijgen voor dat wat veel belangrijker is.

BESTEL HET KIND VAN OVERAL EN NERGENS