De gelijkenis van de Parel, een gnostieke tekst uit Mani’s Lichtschat

 

Paarlen ontstaan niet op alle plaatsen in zee. Ik zei u reeds dat een parel door een zoete regendroppel ontstaat, die door de schaal heen in de schelp geraakt.

De duikers duiken naar beneden en halen de paarlen uit de diepten der zee naar boven. en ied’re duiker vindt, overeenkomstig zijn geluk, wat voor hem is voorbestemd. De duikers brengen de paarlen naar de kooplieden, en door de kooplui worden de paarlen naar de koningen gebracht.

Evenzo is het met de Heilige Ekklesia,
die uit de levende Zielen wordt verzameld.

De zielen geraken in het vlees der mensheid, zoals zoete regendroppels in de schelpen.
Zij worden bijeenvergaard uit de levenszee, en dan omhoog gebracht. De apostelen zijn te vergelijken met de duikers, de kooplui met de verlichten der hemelen, en de koningen met de machtige Eonen-des-Lichts.

10 gelijkenis parels Mani s lichtschat citaat spirituele teksten spreuk

Alle zielen nu, die in ‘t vlees der mensheid rijpen, en zich vervolgens daaruit kunnen bevrijden, worden tot de Eonen-des-Lichts omhoog gevoerd.
Streeft en strijdt dus, mijn geliefden, opdat gij schone paarlen zult worden, en door de duikers van het Licht ten hemel wordt geleid, zodat gij in een eeuwig Leven vrede zult mogen vinden.

Bron: Mani’s Lichtschacht