Boeken van Rozekruis Pers die passen bij de jaarlijkse dag van de stilte op de laatste zondag van oktober, overgang van zomertijd naar wintertijd

Sinds 2011 wordt er jaarlijks in Nederland een landelijke Dag van de Stilte gehouden Er worden dan allerlei activiteiten georganiseerd rond het thema stilte. Met deze jaarlijks terugkerende themadag willen de initiatiefnemers de waarde en werking van stilte en innerlijke rust onder de aandacht te brengen bij een zo breed mogelijk publiek.

De dag van de stilte wordt steeds gehouden op de laatste zondag van oktober, de dag
waarop in heel Europa wordt overgegaan van de zomertijd op de wintertijd. Het ene uur ‘extra‘ kunnen we gebruiken om bewust stil te staan bij het belang van stilte voor onze kwaliteit van leven.

In onze dynamische maatschappij is er veel drukte en hebben veel mensen het druk. We
hebben veel bezigheden en veel keuzemogelijkheden. Maar we hebben van tijd tot tijd ook
behoefte aan even niets. Aan rust en stilte, tijd om te ontspannen en onze ervaringen te
verwerken. Tijd om te reflecteren op wat we hebben meegemaakt en op wat we écht
belangrijk vinden in ons leven.

Het ervaren van stilte buiten ons en in ons heeft een positief effect op onze psychische en fysieke gezondheid. Er ontstaat ruimte om te luisteren naar onszelf en naar anderen. In stilte ontstaan inspiratie en creativiteit.

De Dag van de Stilte is een initiatief van een platform dat in 2004 is opgericht door mensen die stilte belangrijk vinden. Het doel is het verbreiden van stilte in de samenleving. Het platform is niet gebonden aan levensovertuigingen. Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal. Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.

Stilte is een onderwerp dat aan bod komt in vele boeken die worden uitgegeven door Rozekruis Pers. Er zijn echter twee boeken uit het fonds die bij uitstek aansluiten op dit thema: Het boek van Mirdad en Stemmen van de stilte

Het boek van Mirdad

Het boek van Mirdad begint met de ontmoeting tussen de Oudste en de bewaarder van het boek van Mirdad. Zij spreken met elkaar over het leven. De bewaarder krijgt de opdracht het boek te bewaren als de oudste verdwijnt. Het is zijn taak om de inhoud van het boek door te geven. Het boek van Mirdad is geschreven voor mensen die een antwoord zoeken op de vragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik heen? Naimy maakt duidelijk dat het antwoord op deze vragen in het hier en nu gevonden kan worden. De vertelling is een boodschap van het Licht.

Stemmen van de Stilte

In dit symposion van november 2009 werden twee voordrachten gewijd aan George Mead en het boek Zegezangen van Hermes’ Gnosis met opnieuw vertaalde teksten van Mead. Mead maakte begin vorige eeuw een Westerse wijsheidsschat, die meer dan vijftien eeuwen door de gevestigde theologie was vergeten of verdrongen, weer beschikbaar voor het grote publiek. Hij hoopte dat de inhoud van die bronnen ‘hen die tot nu niets gehoord hebben over de Gnosis, de weg moge wijzen naar een hoger leven.’