Thema-bijeenkomsten Spirituele Pasen en Pinksteren – de kracht van de bevrijding is groter dan dat wat bindt

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

Dit voorjaar worden er meerdere bijeenkomsten georganiseerd die aansluiten bij het boek Spirituele Pasen en Pinksteren, waarvan onlangs ook een Engelstalige uitgave is verschenen. De toegang voor de onderstaande activiteiten is steeds gratis:

20-03 Den Haag, Bazarstraat 20, 20.00 – 22.00 uur,
27-03 Hilversum, Koninginneweg 41, 20.00 – 22.00 uur
27-03 Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, 20.00 – 22.00 uur
10-04 Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, 20.00 – 22.00 uur
17-04 Haarlem, Zakstraat 4, 20.00 – 22.00 uur
17-04 Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, 20.00 – 22.00 uur
24-04 Enschede, Lasondersingel 188, 20.00 – 22.00 uur
08-05 Den Haag, Bazarstraat 20, 20.00 – 22.00 uur
15-05 Haarlem, Zakstraat 8, 20.00 – 22.00 uur

Het Paasfeest kennen we met twee betekenissen die op het eerste gezicht niet met elkaar in verband staan. De ene stelt de Exodus, de uittocht na de bevrijding uit de slavernij in Egypte, centraal terwijl de andere de opstanding van de Christus viert. Ook de berekening van de exacte Paasdatum wordt aan de maan dan wel aan de zon dan wel aan beide gerelateerd.

De universele leer van het gnostieke Christendom echter heeft aan het Paasfeest altijd de derde betekenis toegekend: Pasen als de bevrijding van de innerlijke mens, de zeer oude-in-ons, uit de slavernij van het kruis van de uiterlijke mens. Graag nemen we je op een themabijeenkomst mee op een verkenning van dit pad tot bevrijding uit ‘Egypte’.

DOWNLOAD BLOEMLEZING SPIRITUELE TEKSTEN BIBLIOTHEEK (PDF, 66 A4)